Telefon: 0216 305 13 13

Anket

En son hangi sigortayı yaptırdınız?

Kasko - %35
Trafik - %40
Sağlık - %12.5
Diğer - %12.5

Toplam Oy: 40

Bu anket için oy kullanımı sona erdi

Online Destek


Online Destek

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi, kısaca BES olarak tanımlanmış, uzun vadeli, risk dağıtımı esasına yönelik tasarruf etme amaçlı bir yatırım aracıdır. Emekliliğinizle beraber düşen yaşam standardınızı destekleyerek rahat yaşamanıza olanak verir. Bir an önce bireysel emeklilik başvurusu yapmanız bu yönüyle çok faydalıdır.

BES, Hazine Müsteşarlığı tarafından 2003 yılında yapılan yeni düzenlemelerle daha profesyonel bir yapıya kavuşmuştur. Bunun yansımaları bireysel emeklilik şirketlerine, bireysel emeklilik başvurularındaki bazı detaylara ve bireysel emeklilik aracılarının sorumluluklarına olmuştur. BES; SPK, Emeklilik Gözetim Merkezi ve bağımsız denetim şirketleri gibi pek çok kuruluş tarafından da denetlenmektedir. Sisteme üye olunduğunda yatırım yaptığınız fonlar TAKASBANK güvencesinde saklanmaktadır.

Emeklilik Yatırım Fonları, fon yönetiminde uzman portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmektedir. BES katılımcısı tarafından düzenli olarak ödenen katkı payları, bireylerin emeklilik hesaplarında ve bireysel emeklilik fonlarında değerlendirilerek süre sonunda değer kaybına uğramadan hedefledikleri standartta bir yaşam sürecek birikim yapmalarına imkân vermektedir.

Bireysel emeklilik kapsamı içerisinde hastalık ya da vefat teminatları gibi teminatlar bulunmamaktadır. Bu nedenle yatırılan primler devletin aldığı belli başlı küçük kesintilerden sonra doğrudan fonlara yansıtılır.

18 yaşını dolduran herkes bireysel emeklilik başvurusu yapabilir. Sizin için hazırlanan emeklilik planını kabul ettiğiniz takdirde, bireysel emeklilik başvuru formunu doldurup, imzalayarak ilk aşamayı tamamlamış olursunuz. Bundan sonra 2 gün içinde sisteme girişiniz yapılır. Sözleşmenin yürürlük tarihi başvuru formunu imzaladığınız tarihtir. Bireysel emeklilik başvuru formu ile birlikte imzalanan sözleşmede, BES'e giriş, katkı paylarının ödenmesi ve fonlarda yatırıma yönlendirilmesi, birikimlerin bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesi,  yapılacak kesintiler, katılımcının sistemden ayrılması, emekli olması, katılımcı veya lehtarlarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar bulunur.

Neden BES?

Ülkemizde ortalama yaşam süresi 70-74 yıl arasında olup devletin güvence sistemi olan SGK ile emekli olma yaşı ise ortalama 55 civarındadır. Var olan sistem bugün bile pek çok ihtiyacı karşılayamamaktayken BES planlarının ilerleyen günlerde artarak devam eden bir ihtiyaç hâline geleceği açıkça görülmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olduğunuzda, şirketlerin belirlemiş olduğu bir alt limit ve ekonomik durumunuz da göz önüne alınarak belirlenecek bir ödeme planı ile düzenli ve zorunlu bir tasarruf yapmış olursunuz. Ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık yapmak sizin isteğinize göre değişir. Bireysel Emeklilik Sistemine özel bir avantaj da katkı payı ödemeye ara verebilme imkânıdır. O güne kadar yatırdığınız miktar fon havuzunda değerlendirmeye devam edilir ancak emekli olma aşamasına geldiğinizde toplamda 10 yıl prim ödemiş olmanız şartı arandığından, prim ödemediğiniz aylar emeklilik hesaplamasında yer alamaz.

Erken yaşta BES sahibi olmak, alacağınız geri dönüşü doğrudan etkileyecek unsurların başında gelir. Bu, bütçenizin en az %10’u oranında bir prim ödemesi ve yapılacak ara ödemeler de fonlarınızın istikrarlı olarak büyümesi adına önemli bir konudur.

Bireysel Emeklilik Sisteminde seçtiğiniz fonları, ekonominin gidişatına göre siz ya da sizin adınıza finansal danışmanınız yılda en fazla 6 kere olmak üzere değiştirebilir. Bu yönüyle de ülkemizde sıkça örneklerini yaşadığımız ekonomik dalgalanmalardan ve getireceği olumsuzluklara karşı önemli bir avantaj edinmiş olursunuz.

BES'in Özellikleri

 • Prim miktarınızı belirlenen asgari tutarın altında olmamak kaydı ile yıl içinde değiştirebilir, fazla ve ara ödemeler yapabilirsiniz. Bu, fon büyüklüğünüze etki edecek önemli bir durumdur.
 • Şirket seçme ve sistemde en az 1 yıl kaldıktan sonra şirket değişikliğine gitme hakkınız vardır.
 • Aynı veya farklı şirketlerden elde edebileceğiniz bireysel emeklilik planlarınızdan birinden emeklilik hakkı kazanmanız durumunda diğerlerinden de emeklilik talebi haklarınız arasındadır.
 • Aynı sigorta şirketinden veya farklı şirketlerden birden fazla BES poliçesine sahip olmanız mümkündür.
 • Birikimlerinizi bir defada toplu olarak talep edebileceğiniz gibi, yapılacak olan yıllık gelir sözleşmesi ile belirli periyotlar dahilinde de alabilirsiniz.
 • BES, vergi avantajları açısından da önemli ölçüde kazanç sağlamaktadır. Buna göre;
  • Ücretliler için; Bireysel Emeklilik Sisteminde, ödediğiniz katkı paylarını, ödediğiniz ayda elde ettiğiniz brüt ücretin %10’nu ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından düşebilirsiniz.
  • Yıllık beyanname verenler için; yıllık gelirin %10’nu ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla ödediğiniz katkı paylarını gelirinizin elde edildiği yılda ödemeniz şartıyla vergi matrahından düşebilirsiniz.

İşverenler çalışanları için ödedikleri katkı paylarını doğrudan gider hanesine ekleyebilirler.

 • Ayrıca bireysel emeklilik fonlarından elde edilmiş gelirler icra-iflas hukukundan muaftır.

BES'ten Nasıl Emekli Olunur?

Bireysel Emeklilik Sistemi, 18 yaşını doldurmuş herkesin girebileceği bir sistemdir. Bu sistem var olan sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı özelliktedir. Kişi erken yaşta sistemden ayrılmayı tercih ederse, emeklilik hakkından ve edineceği diğer avantajlardan feragat etmek durumunda kalır.

Bireysel emeklilik, uzun - orta vadede, devlet güvencesinde ve kontrolünde, şeffaf şekilde işleyen bir programdır. BES planından emekli olmak için sigorta prim hesaplamalarınız sonucu aktif olarak 10 yıl yani 360 ay prim ödemiş olmanız, aynı zamanda 56 yaşınızı doldurmuş olmanız şartları aranır.

Bu iki koşul bir arada gerçekleştiğinde emeklilikle ilgili temel kazanım elde edilmiş demektir. Katılımcının, farklı tarih ve özelliklerde bir başka emeklilik planı olması durumunda ise bütün planların tek bir yerde toplanması yeterlidir.

Emekli olmak için bütün şartlar yerine geldikten sonra dilerseniz birikmiş paranızı, tek seferde toplu olarak alır ve sistemle ilişiğinizi kesersiniz ya da yıllık gelir sözleşmesi yaparak emekli maaşı şeklinde almaya devam edebilirsiniz. İkinci seçenekte, devlet tarafında yapılan kesintiler daha düşük oranda yansır. Ayrıca maaş ödemenizden arta kalan birikiminiz fon havuzunda büyümeye devam eder.

BES ile Daha Fazla Kazanmanın Yolları Nelerdir?

Bireysel emeklilik yatırım fonları, katılımcıların ödedikleri katkı paylarının bir havuzda toplanarak işletilmesi amacıyla oluşturulmuş bir tür mal varlığıdır. Bu fonlarda riskin dağıtılması ve inanç mülkiyeti esastır.

BES yatırım araçları;

 • Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat,
 • Borçlanma araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri,
 • Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar,
 • Repo işlemleri,
 • Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri,
 • Borsa para piyasası işlemleri,
 • Yatırım fonu katılma belgeleri,
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturulan fonlar da dahil olmak üzere bütün yatırım araçlarını kapsayan ve onları aynı yerde toplayan bir yapıya sahiptir.

Ayrıca bu fonlardaki işletim gideri kesintisi diğer fonlara göre daha az kesintiye sahiptir. Tüm bu avantajların yanında BES katılımcısının kazanç oranını etkileyen en önemli unsurlardan biri de, gelir ve kurumlar vergisi ödemelerinden muaf tutulabilmesidir.

Kendiniz için uygun yatırımın ne olduğu hakkında kesin bir kanıya sahip değilseniz Risk Getiri Profili Formunu doldurarak en ideal fonları seçip bireysel emeklilik planınızı şekillendirebilirsiniz.

BES İptal Edilirse Ne Olur?

BES sözleşmesi, teklif formunun imzalandığı tarihi takip eden 30. günde yürürlüğe girer. Bu hâliyle, sözleşme yürürlüğe girmeden önce katılımcının cayma hakkı vardır. Cayma durumu oluşmuşsa, katılımcının tamamını veya bir kısmını ödediği giriş aidatı, hiçbir kesinti yapılmadan, katılımcıya 7 iş günü içinde iade edilir. Fakat bireysel emeklilik şirketi, sözleşmede belirtmek şartıyla, cayma durumunda belirlediği oranda kesinti yapmaya yetkilidir. Bu kesinti oranı, katılımcının sisteme girdiği süreç için öngörülen masraf tutarından fazla olamaz.

Bireysel Emeklilik Sistemi, uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Ancak sözleşme yürürlüğe girdikten sonra herhangi bir nedenle Bireysel Emeklilik Sisteminden çıkmak gerekirse;

 • Katılımcının BES planını 10 yıldan önce iptal ettirmesi durumunda birikimlerinin tamamı üzerinden gelir vergisi kanununa göre %15 kesinti yapılır.  
 • Katılımcının 10 yıllık prim ödemesini yapmış ancak emekliliği hak etmemişken iptal ettirmesi durumunda birikimlerinin tamamı üzerinden gelir vergisi kanununa göre %10 kesinti yapılır.  
 • Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan önce vefat etmesi ve malul olması durumunda birikimlerinin %25’i muaf tutulmak şartı ile kalan tutar üzerinden, gelir vergisi kanununa göre %5 oranında kesinti yapılır.

BES ile Hayat Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Öncelikle BES ve hayat sigortaları birbirlerinden farklı mevzuatlara ve içeriklere sahiptir.

 • Hayat sigortalarında poliçeler sigorta şirketi ile imzalanmaktadır. Bireysel emeklilik sözleşmelerinde ise bu hizmet sadece bu konuda lisans almış şirketler tarafından verilmektedir. Lisanslı şirketler dışında BES sözleşmesini Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen sınavda başarılı olan finansal danışmanlar da imzalama yetkisine sahiptir.
 • Hayat sigortasında giriş aidatı uygulaması yoktur. Bireysel Emeklilik Sisteminde peşin ya da ertelenmiş olarak giriş aidatı mutlaka tahsil edilir.
 • Hayat sigortası sadece birikim amaçlı bile olsa içinde mutlaka vefat ve sakatlık teminatı barındırır. Bireysel emeklilik herhangi bir teminat içermez, sadece birikim yapar. Ancak teminatlar arzu edilirse ek olarak alınabilir. Bu sebepten ötürü de BES kesintileri çok daha düşük düzeydedir.
 • Hayat sigortası sigorta şirketinin belirlediği kararlara göre yatırım yapar. Bireysel emeklilikte fonlar, bir uzman yardımıyla ancak katılımcının kararı ile seçilir.
 • Hayat sigortaları sabit ve değişmezdir. Her bir poliçe ayrı hak ve teminatlar verir. Bireysel emeklilik, hayat sigortalarına göre çok daha esnektir. Katılımcı fon dağılımını yılda 6 kez, emeklilik planını 4 kez değiştirebilir. Birden fazla BES planını birleştirebilir.
 • Hayat sigortalarında primler düzenli ve sabit olarak ödenmek zorundadır. Bireysel emeklilikte katılımcı istediği zamanda ve miktarda ara ödeme yapabilir.
 • Hayat sigortalarında şirket değişikliği yapılamaz. Bireysel emeklilikte 1 yıl sonra şirket değişikliğine gidilebilir.
 • Hayat sigortası fonları sigorta şirketinin hesabından takip edilir. Bireysel emeklilik fonları TAKASBANK’ta saklanır ve şeffaf olarak takibi yapılabilir.
 • Hayat sigortalarından 10 yıl sonra emekli olunabilir veya birikimin bir kısmı borç olarak alınabilir. Bireysel emeklikte en az 10 yıl prim ödemek ve 56 yaşını doldurmuş olmak şartı aranmaktadır. Borç alma seçeneği ise yoktur.
 • Hayat sigortasında sigorta ettiren haklarını veya varsa borçlarını devredebilir. Bireysel emeklilikte hak devri söz konusu değildir.
 • Hayat sigortasında verilen teminatlardan ötürü kesinti oranları daha yüksektir. Bireysel Emeklilik Sistemi teminat vermediği için kesinti oranları da daha düşüktür.
 • Hayat sigortasında vergi avantajının sigortalıya geri dönüşümü %5 iken, bireysel emeklilikte %10' dur.
 • Hayat sigortasından ayrılmak için en az 3 yıl sistemde kalmak şartı aranır. Bireysel emeklilikte katılımcı sistemden istediği bir zamanda ayrılabilir ancak emekliliğe oranla daha yüksek kesinti ödemesiyle karşı karşıya kalır.

Yardımcı Linkler

Kişisel Bilgiler

Poliçe Bilgileri

Emekliliğe hak kazanmak için en az 10 yıl prim ödemesi yapmanız gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Formu gönderebilmek için yukarıdaki kodu doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu adım sahte form gönderenleri engellemek için konulmuştur.
Bilgileriniz Güvence Altında!
SETUR SİGORTA, bilgilerinizi hiçbir şekilde amacının dışında kullanmamakta, 3. şahıs ve kurumlarla paylaşmamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız'a göz gezdirebilirsiniz.

 

Önceki Sayfa  Ana Sayfa

İş Ortaklarımız

Mapfre Genel Sigorta
Allianz Sigorta
Mapfre Genel Yaşam
Groupama
AXA Sigorta

Sektörel Haberler

Tarım Sigortaları 6 Yılda 8 Kat Büyüdü

TARSİM, 2012 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2012 yılında poliçe ...

Hayat Sigortaları Üretimindeki Gerilemeye Rağmen Sektör Reel Olarak Büyümeyi Sürdürdü

2012’nin ilk 6 ayında toplam prim üretimi 10 milyar 66 milyon lira oldu. Hayat ...

Sektör 3 Yıl Sonra Kaskoda Teknik Kârı Gördü

Hazine Müsteşarlığı, kasko branşında şirketlerin genel olarak daha dikkatli ve ...

Marmaray’a MAPFRE Güvencesi

Marmaray Projesi’nin sinyalizasyon ve ray döşeme işleri MAPFRE GENEL SİGORTA ta...

Allianz’dan Özel Sağlık Sigortalarında Avantajlar

Allianz Sigorta, 1 Haziran itibariyle özel sağlık sigorta poliçelerinde kaçırıl...

Deprem İtalya'nın Kalbini Vurdu

İtalya’nın Emilia Bölgesi’nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin izleri ...

MAPFRE GENEL SİGORTA’dan Gençliğe Yönelik Yeni Bir Ürün

MAPFRE GENEL SİGORTA, sigorta bilincini genç nesillere aşılamak ve gençlerin si...

MAPFRE Sektörün En Kârlı Şirketlerinden

Türkiye’de çok rekabetçi bir piyasa ortamı olduğunu belirten MAPFRE GENEL SİGOR...

MAPFRE GENEL SİGORTA’yla Sağlıkta Daha da Hızlı Hizmet

MAPFRE GENEL SİGORTA, sağlık alanında sigortalılarına sunduğu On-line (Web) Pro...

Hayat Dışında Zararlı Geçen 5 Çeyrekten Sonra Az da Olsa Kâr Geldi

Hayat dışında en son 2010 yılının 9 aylık rakamlarına göre teknik olarak kâr ed...

Doğal Felaketlerin Verdiği Zararlar Pahalıya Patladı

2011 yılında doğal afetlerin ekonomiye zararı 380 milyar dolar oldu. Japonya de...

Allianz Sigorta ile En Mutlu Gününüz Güvence Altında

Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, 2011 yılında geliştirdiği Tür...

Japonya Depreminin Sigortalı Hasarı 17 Milyar Dolar

11 Mart depremi, tsunami ve şiddetli kasırgalar sebebiyle, Japon hayat dışı sig...Facebook Twitter Google+