Telefon: 0216 305 13 13

Anket

En son hangi sigortayı yaptırdınız?

Kasko - %35
Trafik - %40
Sağlık - %12.5
Diğer - %12.5

Toplam Oy: 40

Bu anket için oy kullanımı sona erdi

Online Destek


Online Destek

Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerini karşılamak üzere hazırlanmış kişiye özel bir poliçedir.

Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur. Bir özel sağlık sigortası poliçesinde en önemli unsurlardan biri genel ve özel şartlardır. Özellikle incelenmeli ve kişiye en uygun poliçenin seçilmesi gereklidir.

Özel sağlık sigortalarında yaygın olarak bilinen 18-65 yaş sınırı sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Pek çok şirket yeni doğan bebekler de dahil olmak üzere ayrı sağlık sigortası düzenlemeye başlamıştırlar. Üst sınır da 56 ila 65 arasında değişkenlik göstermektedir. 

Sigorta şirketlerinin yaş sınırlarına uyan herkes kendisi ve/veya ailesi için özel sağlık sigortası yaptırabilir. Sağlık sigortası yapılabilmesi için açık ve detaylı şekilde sağlık beyanı verilmesine ihtiyaç vardır.

Özel sağlık sigortaları, sigortalılara diledikleri doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğü tanırlar. Sigorta şirketi, sigorta poliçesinin kapsamına göre sigortalının geçirdiği herhangi bir hastalık ya da bir kaza sonucunda ortaya çıkan ayakta tedavi veya yatarak tedavilerine ait masrafları karşılamayı taahhüt eder. Üstelik bunu özel şartlarda belirtti ise yurtiçi ve yurt dışı dünyanın neresinde olursa olsun karşılar. Özel sağlık sigortaları, yüksek meblağlı giderleri karşılayarak sigortalının en zor anında en büyük yardımcısı olmaktadırlar.

Neden Sağlık Sigortası?

Özel sağlık sigortası sizi, sağlık sorunlarınızla ilgili masraflardan kurtaran önemli bir güvencedir. Sağlık sigortası, sizin ve ailenizin 1 yıl boyunca karşılaşabileceğiniz hastalık ya da kazalarda doktor, ilaç ve buna bağlı tedavi giderlerinizi bütçenizi zorlamadan karşılayabilmenizi sağlar.

Özel sağlık sigortası yaptırmanın sağladığı avantajlar:

 1. Bir hastalık ya da kaza sonucu tedavi görmeniz gerektiğinde özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceğiniz masrafların çok altında bir bedelle her türlü sağlık hizmetinden 1 yıl boyunca yararlanabilirsiniz.
 2. Doktor ya da sağlık kurumunu kendi tercihinize göre özgürce seçebilirsiniz.
 3. Hastalanmanız hâlinde özel sağlık kuruluşlarında gördüğünüz tedavilerle ilgili karşılamakta zorluk çekeceğiniz giderleri rahatlıkla karşılayabilirsiniz.
 4. Özel sağlık kuruluşlarından otel konforu ile yararlanır, en kaliteli hizmeti alır ve kendinizi ayrıcalıklı hissedersiniz.
 5. Herhangi bir kaza ya da hastalık geçirmeniz sonucu ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerinize ait masraflarınızı satın aldığınız ürüne bağlı olarak yurt içinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılayabilirsiniz.
 6. Seçtiğiniz ürüne bağlı olarak yurt dışında da kaza ya da hastalık geçirdiğinizde poliçe teminatlarınıza göre tüm masraflarınızı ödersiniz.

Bunlara ek olarak kendiniz ile eş ve çocuklarınızın özel sağlık sigortası primlerini vergiden düşebilirsiniz.

Sağlık Sigortası Ne Zaman Yapılmalıdır?

Özel sağlık sigortası, doğumdan itibaren yapılabilmektedir. Kişisel olarak yapılabilmesinin yanı sıra tüm aile fertlerini kapsayacak bir şekilde istenilen bir zamanda da yaptırılabilir. 

Özel sağlık sigortası yaptırmak için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. İhtiyaç duyduğunuzu düşündüğünüz anda sigortanızı gecikmeden yaptırabilirsiniz. Herhangi bir hastalık geçirmeden önce yaptıracağınız sağlık sigortası hem bütçenizi daha az zorlayacak hem de herhangi bir hastalık geçirme durumunuzda bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. 

Sağlığınızda veya ailevi durumunuzda değişiklikler olduğu takdirde arzu ettiğiniz zamanda sigortanızın kapsamını değiştirebilir, ek teminatlar ekletebilirsiniz. Örneğin hamilelik, doğum ve doğum sonrası için poliçenizin içeriğine ilgili teminatları ekletmeniz mümkündür. 

Özellikle kadınların bebek sahibi olmaya karar vermeden önce özel sağlık sigortası yaptırmaları, muayene ve doğum ile ilgili masrafları için özel sağlık sigortasından yararlanmalarını sağlayacaktır.

Sağlık sigortası, uzmanlık gerektiren bir sigortadır. Sağlık kontrollerinizin yapılması, ileride başınıza gelebilecek hastalıklar ve riskler uzman sigortacılar tarafından ele alınmalı, siz ve aileniz için en doğru teminatlar ve poliçe bedeli belirlenmelidir.

Tedavi Yerleri

Bir hastalık sonucunda doktora gitmenizin ve diğer sağlık harcamalarını yapmanızın gerektiği durumlarda poliçenizde yazılı, anlaşmalı özel sağlık kuruluşunu tercih etmek önerilen bir seçenektir.  Anlaşmasız sağlık kuruluşuna gittiğinizde eğer varsa ödemek zorunda kalacağınız katılım payı daha yüksek olacaktır. Anlaşmalı sağlık kuruluşunu tercih ettiğinizde sadece belirlenmiş olan katılım payını ödersiniz. Ayrıca anlaşmasız bir sağlık kurumuna giderseniz yapmış olduğunuz tüm sağlık harcamalarınızın belgelerini, doktor tarafından doldurulmuş özel bir form ile birlikte sigorta şirketine göndermeniz gerekir. Sigorta şirketi gönderdiğiniz evrakları inceleyerek ödenmesini uygun bulursa katılım payınız düşülerek masraflarınız daha önceden belirttiğiniz hesap numaranıza yatırılır.

Anlaşmasız kurumlardan hizmet almadan önce rahatsızlığınızın poliçe kapsamına dahil olup olmadığını önceden öğrenebilmek için sigorta şirketinden ön provizyon alınması gerekebilir.

Sağlık Sigortası Primleri

1. Primleri Belirleyen Faktörler:

Sigorta şirketlerinin, sigortalı adaylarının tamamen sağlıklı oldukları varsayılarak her bir yaş ve cinsiyet için hazırladıkları prim tabloları bulunmaktadır. Sigortalının ilk defa poliçe  alması veya yenileme yapılması durumunda primler bu tablo fiyatları üzerinden çeşitli indirimler veya ek primler uygulanarak hesaplanmaktadır. 

Sigorta şirketleri tablo fiyatlarını belirlerken;

 • Ameliyatlarda kullanılan sarf malzeme fiyat artışı,
 • Medikal enflasyon, 
 • İlaç fiyatlarındaki değişim,
 • Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ne bağlı uygulama ve yıllık fiyatlandırma değişimi, 
 • Özel hastane cari fiyatlarındaki değişiklikler, 
 • Teknolojideki yeni gelişmelere bağlı olarak karşımıza çıkan yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin maliyetleri gibi etkenleri de dikkate almaktadır. 

Ürün tablo fiyatları gerekli görüldüğü anlarda sigorta şirketi tarafından yukarıda bahsedilen kriterler doğrultusunda yeniden hesaplanabilir ve değiştirilebilir.

2. Yenilemelerde Primi Belirleyen Faktörler:

Poliçelerin yenilenmesi aşamasında primin belirlenmesini etkileyen faktörleri açıklayacak olursak; bunların başında hasar/prim oranı ve buna bağlı olarak uygulanan indirim veya ek primler gelmektedir.

Hasar/prim oranı sigortalı olduğunuz yıl içinde poliçenizden karşıladığınız sağlık harcamalarınızın, sigortalı olduğunuz yıl poliçeniz için ödediğiniz prime oranıdır. Sigorta şirketlerinin bu kullanım oranlarına göre belirledikleri indirim veya ek prim oranları mevcuttur. Poliçenizin yatarak tedavi veya yatarak ve ayakta tedavi planlarına sahip olmasına göre de oranlar farklılık göstermektedir. Bazı firmalar yatarak tedavili poliçelerde kullanım olmamasına rağmen bir indirim veya kullanımdan dolayı bir ek prim uygulamamaktadır.

Bazı özel paket poliçelerde ise poliçelerde plan farkı gözetmeden, hasar/prim oranına göre  herhangi bir indirim veya ek prim uygulanmamaktadır.

Aile poliçelerinde ise bazı sigorta şirketleri  yenileme prim hesaplamasında kişi bazlı indirim veya ek prim uygularken, bazı sigorta şirketleri ise poliçe genelinde indirim veya ek prim uygulamaktadır. 

Hastalık ek primi de yenileme aşamasında primin belirlenmesini etkileyen faktörlerden biridir. Poliçenin yenileme aşamasında yapılan tıbbi değerlendirme sonucu alınabilecek bir ek primdir. Poliçe döneminde ortaya çıkan bir rahatsızlık poliçe özel şartları ve şirket risk kabul yönetmeliği gereği, sigorta şirketi tarafından yapılan değerlendirme sonucu kapsam dışı bırakılabilir veya o hastalık için belli bir ek prim talep ederek poliçeye dahil edebilir. Hastalık ek primi kişi bazlı uygulanan bir ek primdir. Bunların dışında poliçenin ilk defa yapılıyor olması veya yenileme olarak yapılıyor olması farkı olmaksızın, şirket uygulamaları gereği farklılık gösterebilecek; aile indirimi, il indirimi ve ödeme şekli indirimi veya ek primleri prim hesaplanmasını etkileyen faktörlerdir. 

Yenileme aşamasında sigorta şirketinin her bir yaş ve cinsiyet için hazırladıkları prim tabloları baz fiyatlarına yukarıda açıkladığımız hakedilen durumlarda; hasar/prim oranı indirim veya ek primleri, hastalık ek primi, aile indirimi, il indirimi, ödeme şekli indirimi veya ek primleri uygulanarak yenileme primlerine ulaşılmaktadır.

Sağlık Sigortası Vergi İndirimi

Sigortalı, kendi ile eşi ve çocuklarının sağlık sigortası primlerini vergiden düşebilir. Buna göre; 

Bordro ile ücret alan mükellefin ödeyeceği sağlık sigortası primi, ödendiği ayda elde edilen brüt kazancın %5'ini ve asgari ücretin aylık tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir. 

Gelir vergisi beyannamesine tabi mükellefin ödeyeceği hastalık sigortası primi, beyan edilen yıllık gelirin %5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde gelir vergisi matrahından indirilebilir. 

Bu vergi avantajından yararlanabilmeniz için; 

 • Bordro ile ücret alınıyor ise çalışılan iş yerinin muhasebe servisine sağlık sigortası makbuzunun verilmesi yeterlidir.  
 • Serbest çalışılıyor ise sağlık sigortası makbuzundaki prim tutarının gelir vergisi beyannamesinde belirtilmesi yeterlidir.

Sağlık Sigortası Teminatları

Sağlık sigortası kapsamında yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olmak üzere iki ayrı ana teminat vardır.

1. Ayakta Tedavi:

Ayakta tedavi, doktor, ilaç, röntgen ve tahlil gibi hastanede yatmayı gerektirmeyen ayakta yapılan harcamaları karşılar.

 • Doktor Muayene: Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane, klinik veya özel muayenehanelerde doktor tarafından yapılan muayeneye ait giderleri karşılar.
 • Fizik Tedavi: Hastalığın tedavisi için doktorun gerekli gördüğü fizik tedavilere ait giderleri karşılar.
 • İlaç: Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve tazminat talep formunda belirttiği durumlarda doktor reçetesinde belirtilen ilaç giderleri karşılar. Reçetesiz ve küpürsüz alınan ilaç giderlerini karşılamaz.
 • Tanı Birimleri: Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü laboratuvar, radyoloji, kardiyoloji ve nükleer tıp gibi tanı birimlerine ait giderleri karşılar.
 • Tahlil-Röntgen: Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda tahlil, röntgen giderleri ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderlerini karşılar.
 • MR-Sintigrafi-Tomografi: Doktorun hastalığın teşhisi ve tedavisi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda yapılan MR-Sintigrafi-Tomografi giderlerini karşılar.
 • Görüntüleme Hizmetleri: Doktorun hastalığın teşhisi ve  tetkiki için istediği röntgene ilişkin giderleri, tomografi, MR, anjiyografi, endoskopi, kolonoskopi, gastroskopi, sintigrafi, odyografi gibi benzeri ileri tetkik giderleri ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderleri karşılar.
 • Laboratuvar Hizmetleri: Doktorun hastalığın teşhisi ve gerekli gördüğü takdirde ileri tetkiki için istemde bulunduğu tahliller ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderleri karşılar.
 • Rutin Kontrol ve Diyagnostik: Sigortalının rutin kontrolleri, şikayeti olmaksızın yapılan doktor muayeneleri, aşılar ve ön tetkikleri, alerji tanı, göz muayeneleri, menopoz ve osteoporoz tanısı dahil, hekim tarafından istenen Check-up amaçlı tetkikler ve doğum teminatı kapsamındaki kontrol amaçlı harcamaları azalan bakiye şeklinde poliçe limitleri dahilinde karşılar.

2. Yatarak Tedavi:

Yatarak tedavi, hem hastanede yatılı tedaviyi gerektiren ameliyat ve anjiyografi gibi harcamaları, hem de alçı, kemoterapi ve radyoterapi gibi yatmayı gerektirmeyen tedavi harcamalarını karşılar. 24 saatten az olmamak şartıyla, hastanede yatmayı gerektiren durumlarda yatış ve tedavi masrafları ile birlikte acil durumlardaki harcamaları da kapsamaktadır.

Sigortalının, yatarak tedavi teminatlarından yararlanması için, hastaneye yatış ve tedavi gerektiren durumunun sigorta başlangıcından sonra teşhis edilmesi gerekmektedir. Teminatlar sigorta şirketlerinin sunduğu özel şartlara ve sigortalının genel sağlık durumuna göre sigorta poliçesinde ve sözleşmede belirtilen şekilde ve oranlarda karşılanır.

Cerrahi bir müdahale olsun veya olmasın yatılı tedavilerde hastane, yatak, yemek, refakatçi, operatör doktor ücreti, asistan doktor ücreti, anestezist, ameliyathane masrafları, sarf edilen tıbbi malzeme giderleri ve kullanılan ilaç giderleri poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

 • Ameliyat: Sigortalının yatarak tedavisi sırasında ameliyat olması gerektiğinde ameliyathane masrafları, anestezi sırasında kullanılan malzemeler ve doktor ücreti bu teminat ile güvence altına alınır.
 • Yoğun Bakım: Yoğun bakım ünitesinde alınan tedavi için ödenecek giderleri karşılar.
 • Hastane Tedavi Giderleri: Ameliyatsız yatışlarda veya sigortalının hastanede yatmasını gerektirmeden yapılan cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsültasyon ile doktor ücreti, kan ve kan plazması dahil gerekli malzeme, oksijen, anestezi, alçı ve dikiş uygulaması, kullanılması hekimce gerekli görülen ortopedik destekleyici ve korse, bandaj, sargı, pansuman, enjeksiyon ve benzeri giderleri karşılar.
 • İlaç: Sigortalının sağlık kuruluşlarında yatarak tedavisi sırasında kullanılan ilaçların giderlerini karşılar.
 • Tanı: Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü tanı birimi giderlerini karşılar.
 • Refakatçi: Refakatçi kalmasının tıbbi zorunluluk gösterdiği durumlarda ilgili giderleri karşılar.
 • Oda ve Yemek: Hastanede yatılan her gün için oda ve yemek giderlerini karşılar.
 • Kara Ambulansı
 • Hava Ambulansı
 • Doğum: Bu teminat poliçenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belirli bir süre sonra gerçekleşen doğumlar için geçerlidir. Bu süre, sigorta şirketleri arasında farklılık gösterir. Sigortalının doğum sonrasında, sağlık kuruluşundaki yatarak tedavisi süresince bebek ile ilgili ilk doktor muayenesi, aşı ve ilaç giderleri, teminat tablosunda belirtilen doğum giderlerini karşılar.
 • Küçük Müdahale
 • Doktor Takibi: Sigortalının yatarak tedavisi sırasında doktor tarafından yapılan takibe ait giderleri karşılar.

3. Diğer Teminatlar:

 • Radyoterapi
 • Suni Uzuv: Tedavinin suni uzuv gerektirmesi hâlinde bununla ilgili giderleri karşılar.
 • Kemoterapi
 • Anjiyografi
 • Tıbbi Danışmanlık
 • Diyaliz
 • Rehabilitasyon
 • Evde Bakım: Tedavinin evde yapılması gerektiği hâllerde oluşan giderleri karşılar.
 • Kazaen Diş Tedavisi: Trafik kazası sonucunda meydana gelen diş rahatsızlıkları için yapılan tedavi giderleri karşılar.
 • Yurt Dışı: Gerekli olduğu takdirde yurt dışında alınması gereken tedaviler için yapılan giderleri karşılar.

MADDE 1 - İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları hâlinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Teminat Dışı Kalan Hâller

MADDE 2 - Aşağıdaki hâller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır.

 1. Harp veya harp niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 2. Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs,
 3. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hâli müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 4. Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,
 5. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
 6. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar,
 7. Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma hâlleri,
 8. Poliçe özel şartlarında düzenlenecek sair teminat dışı hâller.

Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Hâller

MADDE 3 - Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki hâller nedeniyle sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları sigorta teminatı dışındadır:

 1. Deprem, sel, yanardağ püskürmesi  ve yer kayması.
 2. İkinci maddenin (f) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler.

Sigortanın Coğrafi Sınırı

MADDE 4 - Sigortanın coğrafi sınırları poliçede belirtilecektir.

Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

MADDE 5 - Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.

Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapılırken Beyan Yükümlülüğü

MADDE 6 - Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin teklifname, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.

Sigorta ettiren/sigortalı teklifname ve bunu tamamlayıcı belgelerde kendisine sorulan sorulara doğru cevap vermek ve rizikonun konusunu teşkil eden, rizikonun takdirine etkili olacak hususlardan kendisince bilinenleri de beyan etmekle yükümlüdür. Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı gerçeğe aykırı veya eksikse, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hâllerde;

 1. Sigorta ettirenin/sigortalının kastı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise sigortalıya tazminatı ödemez. Cayma hâlinde sigortacı prime hak kazanır.
 2. Sigorta ettirenin/sigortalının kastı bulunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren/sigortalı talep edilen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. Sigortacı tarafında iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigorta ettirenin/sigortalının tebellüğ tarihin takip eden beşinci iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
 3. Cayma, fesih veya prim farkını isteme hakkı, süresinde kullanılmadığı takdirde düşer.
 4. Sigorta ettirenin/sigortalının kastı bulunmadığı takdirde riziko:
  1. Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya,
  2. Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veyahut,
  3. Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigortacı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki oran dairesinde tazminattan indirim yapar.

Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü

MADDE 7 - Sözleşmenin yapılmasından sonra teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan hususlar değiştiği takdirde sigorta ettiren en geç 8 gün içinde durumu sigortacıya ihbarla yükümlüdür.

Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa, 8 gün içinde;

 1. Sözleşmeyi fesheder veya,
 2. Prim farkını istemek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren istenen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde, sözleşme feshedilmiş olur. Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigorta ettirenin tebellüğ tarihini takip eden beşinci iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir. Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını isteme hakkı düşer. Değişikliği öğrenen sigortacı, 8 gün içinde sözleşmeyi feshetmez veya sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

MADDE 8 - Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir.

Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hâllerde, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi hâlinde teminat durduğu yerden devam eder.

Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi hâlinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hâle gelir.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hâllerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.

Rizikonun Gerçekleşmesi Hâlinde Sigortalının Yükümlülükleri

MADDE 9 -

A) Rizikonun Gerçekleştiğinin İhbarı:

 • Sigorta ettiren/sigortalı rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği veya her halükarda haber vermeye muktedir oldukları tarihten itibaren sekiz gün içinde sigortacıya yazı ile bildirmeye mecburdur.
 • Sigorta ettiren/sigortalı söz konusu ihbarda kazanın veya hastalığın yerini, tarihini, nedenlerini bildirmek ve ayrıca tedaviyi yapan hekimden kaza veya hastalığın durumu ile bunun muhtemel sonuçlarını gösteren bir rapor alarak sigortacıya göndermekle yükümlüdür.

B) Tedaviye Başlama ve Gerekli Önlemleri Alma:

Kaza veya hastalığı müteakip derhal tedaviye başlanması, yaralı veya hastanın iyileşmesi için gereken önlemlerin alınması şarttır.

Sigortacı her zaman kazazedeyi veya hastayı muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirmek hakkını haiz olup, bu muayene ve kontrollerin yapılmasına izin verilmesi zorunludur.

Kazazedenin veya hastanın iyileşmesi hakkında sigortacının hekimi tarafından yapılacak kaza veya hastalık sonuçlarını doğrudan etkileyecek tavsiyelere uyulması da şarttır.

Yukarıda (A) ve (B) paragraflarında belirtilen yükümlülükler;

 1. Kasten yerine getirilmediği takdirde poliçeden doğan haklar kaybolur.
 2. Kusur sonucunda yerine getirilmediği ve bu nedenle kaza ve hastalık sonuçları ağırlaştığı takdirde sigortacı ağırlaşan kısımdan sorumlu olmaz.

C) Gerekli Belgelerin Teslimi

Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastanece doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.

Masrafların Tespiti

MADDE 10 - İşbu sigorta, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi nedeniyle sigorta ettirenin varsa gündelik tazminat ile yapmış bulunduğu masrafları da poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

Sigortacı aşağıda yazılı durumlarda yapılan masraflarla ilgili istekleri karşılamaz.

 1. İşin gereği yapılmaması gereken masraflar ile özel bir anlaşmaya dayanarak ve makul miktarı aşan talepler,
 2. Sigorta özel şartlarına aykırı masraf talepleri,

Taraflar masraf miktarı üzerinde uyuşamadıkları takdirde, masraf miktarı varsa hekimlerin meslek kuruluşları tarafından belirlenecek yoksa uzman kişiler arasından seçilecek ve hakem-bilirkişi diye adlandırılan kişiler tarafından aşağıdaki hükümlere tabi olmak üzere tespit edilir.

 1. İki taraf (b) fıkrasına göre tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraflar hakem-bilirkişileri tayinlerinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden önce, bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişi seçerek bunu bir tutanakla tespit ederler. Üçüncü hakem-bilirkişi ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda sınırlar içerisinde kalmak ve bu kapsam içinde olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını ayrı bir rapor hâlinde verebileceği gibi, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte bir rapor hâlinde de verebilir. Hakem-bilirkişi raporları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir.
 2. Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde hakem-bilirkişisini tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkişileri üçüncü hakem-bilirkişisinin seçimi hususunda yedi gün içerisinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi, taraflardan birinin talebi üzerine tedavi yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve uzman kişiler arasından seçilir.
 3. Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkişinin bu kişi ister taraf hakem-bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme başkanı tarafından seçilecek olsun sigortacının veya sigortalının ikamet ettiği veya tedavinin yapıldığı yer dışından seçilmesini isteme hakkını haizdirler ve bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir.
 4. Hakem-bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise, ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi aynı usule göre seçilir ve tespit işlemine kaldığı yerden devam edilir. Sigortalının ölümü, tayin edilmiş bulunan hakem-bilirkişinin görevini sona erdirmez. İhtisas yokluğu nedeniyle hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu kişilerin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düşer.
 5. Hakem-bilirkişiler, masraf miktarının tespiti bakımından gerekli görecekleri delilleri; kayıt ve belgeleri isteyebilir ve tedavi yerinde incelemede bulunabilirler.
 6. Hakem-bilirkişi veya hakem-bilirkişiler, ya da üçüncü hakem-bilirkişinin masraf miktarı hususunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Bir hakem-bilirkişi kararına dayanmadan sigortacıdan tazminat istenemez ve sigortacıya dava edilemez. Hakem-bilirkişi ve kararlarına ancak, kararların açıkça gerçek durumdan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise itiraz edilebilir ve bunların iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, tedavi yerinde ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.
 7. Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaşmadıkça, alacak ancak hakem-bilirkişi kararı ile muaccel olur ve zaman aşımı kesin raporun taraflara tebliği tarihinden evvel işlemeye başlamaz. Meğerki hakem-bilirkişilerin tayini ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1292. maddesindeki ihbar süresi arasında iki yıllık süre geçmiş olsun.
 8. Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.
 9. Masraf miktarının tespiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta değeri sorumluluğunun başlangıcı, hak düşürücü ve hak azaltıcı nedenler hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartları ve bunların ileri sürülmesini etkilemez.

Tazminatın Sonuçları ve Sigortacının Halefiyet Hakkı

MADDE 11 - Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla sorumlu üçüncü kişilere karşı ödediği tutar kadar sigortalının yerine geçer.

Müşterek Sigorta

MADDE 12 - Tedavi masraflarının birden fazla sigortacı tarafından temin edilmiş olunması hâlinde, bu masraflar sigortacılar arasında teminatları oranında paylaşılır.

Sırların Saklı Tutulması

MADDE 13 - Sigortacı, sigorta ettiren/sigortalı hakkında öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

Tebliğ ve İhbarlar

MADDE 14 - Sigorta ettirenin ihbar ve tebliğleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter aracılığıyla veya yazılı olarak yapılır.

Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adreslerin değişmiş olması hâlinde ise sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son adresine aynı suretle yapılır.

Yetkili Mahkeme

MADDE 15 - Bu poliçeden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının bulunduğu veya hasarın ortaya çıktığı, sigorta şirketi tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir.

Zaman Aşımı

MADDE 16 - Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler iki yıllık zaman aşımına tabidir.

Özel Şartlar

MADDE 17 - Poliçelere, bu genel şartlara ve varsa bunlara ilişkin klozlara aykırı düşmeyen özel şartlar konulabilir.

Kişisel Bilgiler

Poliçe Bilgileri

İletişim Bilgileri

Formu gönderebilmek için yukarıdaki kodu doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu adım sahte form gönderenleri engellemek için konulmuştur.
Bilgileriniz Güvence Altında!
SETUR SİGORTA, bilgilerinizi hiçbir şekilde amacının dışında kullanmamakta, 3. şahıs ve kurumlarla paylaşmamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız'a göz gezdirebilirsiniz.

 

Önceki Sayfa  Ana Sayfa

İş Ortaklarımız

Mapfre Genel Sigorta
Allianz Sigorta
Mapfre Genel Yaşam
Groupama
AXA Sigorta

Sektörel Haberler

Tarım Sigortaları 6 Yılda 8 Kat Büyüdü

TARSİM, 2012 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2012 yılında poliçe ...

Hayat Sigortaları Üretimindeki Gerilemeye Rağmen Sektör Reel Olarak Büyümeyi Sürdürdü

2012’nin ilk 6 ayında toplam prim üretimi 10 milyar 66 milyon lira oldu. Hayat ...

Sektör 3 Yıl Sonra Kaskoda Teknik Kârı Gördü

Hazine Müsteşarlığı, kasko branşında şirketlerin genel olarak daha dikkatli ve ...

Marmaray’a MAPFRE Güvencesi

Marmaray Projesi’nin sinyalizasyon ve ray döşeme işleri MAPFRE GENEL SİGORTA ta...

Allianz’dan Özel Sağlık Sigortalarında Avantajlar

Allianz Sigorta, 1 Haziran itibariyle özel sağlık sigorta poliçelerinde kaçırıl...

Deprem İtalya'nın Kalbini Vurdu

İtalya’nın Emilia Bölgesi’nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin izleri ...

MAPFRE GENEL SİGORTA’dan Gençliğe Yönelik Yeni Bir Ürün

MAPFRE GENEL SİGORTA, sigorta bilincini genç nesillere aşılamak ve gençlerin si...

MAPFRE Sektörün En Kârlı Şirketlerinden

Türkiye’de çok rekabetçi bir piyasa ortamı olduğunu belirten MAPFRE GENEL SİGOR...

MAPFRE GENEL SİGORTA’yla Sağlıkta Daha da Hızlı Hizmet

MAPFRE GENEL SİGORTA, sağlık alanında sigortalılarına sunduğu On-line (Web) Pro...

Hayat Dışında Zararlı Geçen 5 Çeyrekten Sonra Az da Olsa Kâr Geldi

Hayat dışında en son 2010 yılının 9 aylık rakamlarına göre teknik olarak kâr ed...

Doğal Felaketlerin Verdiği Zararlar Pahalıya Patladı

2011 yılında doğal afetlerin ekonomiye zararı 380 milyar dolar oldu. Japonya de...

Allianz Sigorta ile En Mutlu Gününüz Güvence Altında

Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, 2011 yılında geliştirdiği Tür...

Japonya Depreminin Sigortalı Hasarı 17 Milyar Dolar

11 Mart depremi, tsunami ve şiddetli kasırgalar sebebiyle, Japon hayat dışı sig...Facebook Twitter Google+