Telefon: 0216 305 13 13

Anket

En son hangi sigortayı yaptırdınız?

Kasko - %35
Trafik - %40
Sağlık - %12.5
Diğer - %12.5

Toplam Oy: 40

Bu anket için oy kullanımı sona erdi

Online Destek


Online Destek

Seyahat Sigortası

Seyahat sağlık sigortası, ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan özel bir sigorta türüdür.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke; turistik, ticari ve öğrenci girişlerinde seyahat sağlık sigortalarının olmasını zorunlu tutmaktadır. Bu nedenle seyahat sigortası (Schengen Vizesi) “Vize Sigortası” olarak da bilinir.

Seyahat sigortası satın alırken, poliçenin başlangıç ve bitiş tarihlerine, seyahat edecek kişi sayısına, ziyaret edilecek ülkenin varsa vize şartlarına uygunluğuna dikkat etmek çok önemlidir.

Seyahat sigortası farklı gün ve sürelerde olabilir. En az bir haftalık, en çok 1 yıllıktır. Ücretlendirme sistemi bu doğrultuda değişiklik gösterir.

Neden Seyahat Sigortası?

Yurt içi veya yurt dışı seyahatleriniz sırasında yolculuğunuza bağlı olarak ortaya çıkabilecek kaza, hastalık ve bagaj kaybolması gibi riskleri seyahat sigortası ile güvence altına alabilirsiniz. Seyahat sigortası mutlu ve huzurlu bir seyahat için gerekli bir güvencedir.

İş veya dinlenme amacıyla yapılan her türlü seyahat aslında parasal bir değere dayanır. Seyahat sigortası, seyahat sırasında ortaya çıkabilecek trafik kazaları, yolculuk iptalleri veya uçak seferinin gecikmesi gibi çeşitli risklere karşı güvence sağlar. Böylece, çeşitli seyahat risklerinden mali durumunuzun etkilenmemesini sağlayabilirsiniz.

Yurt dışı seyahatlerinizde aşağıda belirtilen muhtemel risklere karşı seyahat sigortası ile güvence sağlayabilirsiniz:

 • Uçak biletiniz hava yolu şirketi tarafından ertelenirse veya uçuşunuz gecikirse, seyahat sigortası ile otel ve buna bağlı diğer giderlerinizin karşılanmasını sağlayabilirsiniz.
 • Seyahatinizi iptal etmek durumunda kalırsanız, bu iptal işleminden dolayı ortaya çıkabilecek zararlarınızı güvence altına alabilirsiniz.
 • Yurt dışında meydana gelebilecek sakatlık ve vefat risklerini sigorta kapsamı altına alabilirsiniz.
 • Yurt dışı seyahatiniz sırasında bir kaza geçirirseniz veya hastalanırsanız, sahip olduğunuz sağlık sigortası yurt dışında ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi karşılamayabilir. Bu durumda seyahat sigortası ile acil tıbbi yardım ve müdahale giderlerinizi güvence altına alabilirsiniz. 
 • Valizlerinizin çalınması veya kaybolması risklerini seyahat sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Sigortalının Yükümlülükleri

1. İhbarının Yapılması:

Sigorta ettiren veya hak sahipleri, riskin gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren 5 iş günü içinde sigortacıya yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Sigorta ettiren veya hak sahipleri ilgili ihbarda kazanın yerini, tarihini ve sebeplerini bildirmek ve ayrıca tedaviyi yapan doktordan kazanın gerçekleştiği durum ile bunun sonuçlarını bir rapor hâlinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

2. Tedaviye Başlanması ve Gerekli Önlemlerin Alınması:

Kazadan hemen sonra derhal bir doktor çağırılarak gereken tedaviye başlanması ve sigortalının iyileşmesi için gerekli görülen tüm önlemlerin alınması gereklidir. Sigortacı, her zaman sigortalıyı muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirmek hakkına sahiptir ve sigortalının bu muayene ve kontrollerin yapılmasına müsaade etmesi zorunludur. Sigortalının, tedavisi ve iyileşmesi hakkında sigortacının doktoru tarafından yapılacak tavsiyelere ve verilecek önerilere uymaları şarttır.

Yukarıdaki bu yükümlülükler kasten yerine getirilmediği takdirde poliçeden doğan haklar geçersiz olur. Yükümlülüklerin yerine getirilmediği ve bu sebeple kaza sonuçlarının ağırlaştığı hâllerde sigortacı ağırlaşan kısımdan sorumlu tutulamaz.

3. Gerekli Tüm Belgelerin Sigortacıya Teslim Edilmesi:

Sigorta ettiren veya hak sahipleri, kaza sonuçları ve tazminatın tespitiyle ilgili gerekli belgeleri sigortacıya sağlamakla yükümlüdürler.

Seyahat Sigortası Geçerlilik (Teminat) Süresi

Seyahat sigortasının teminat süresi, en az gidilecek ülkede geçirilecek zaman kadar olmalıdır. Ancak bu süre ile sınırlı olmak zorunda değildir. Seyahat sigortası poliçesi seyahat süresinden daha fazla bir süre için, örneğin 1 yıllık olarak yapılabilir.

Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.

Türkiye’ye giriş yapıp yeniden seyahate çıktığında teminatlar yeniden başlar. Örneğin 12 ay süreli poliçe alan bir sigortalı yıl içerisinde dilediği kadar yurt dışı seyahati yapabilir ve her seferinde azami 6 hafta süre ile teminatları geçerli olur.

Seyahatlerin bitiminde poliçede kalan süreler için teminatlar Türkiye’de geçerli değildir.

Seyahat Sigortası Teminatları

Standart bir seyahat sigortası 30.000 Euro sigorta teminatı kapsamına sahiptir. Seyahatiniz sırasında oluşabilecek hasarlarda, tarafınıza ödenecek miktar ve alacağınız hizmetler, belirleyeceğiniz teminatlara göre değişkenlik göstermektedir. Sigorta teminatı da  sigorta şirketlerine ve ürün özelliklerine göre farklılık gösterir. Bu nedenle doğru sigorta teminatına sahip bir poliçe seyahatiniz esnasında rahat etmeniz açısından gerekli ve önemlidir

Seyahat sigortası satın alırken eğer seçimli ise teminat limitlerini ve ödeyeceğiniz primin para birimini de belirlemeniz mümkündür.

Seyahat sigortası teminatları ve limitleri sigorta şirketleri arasında değişiklik göstermektedir. Bir hasar anında sahip olduğunuz poliçede var olan teminatlara göre hasar ödenmektedir. Dolayısıyla ihtiyacınız olan teminatları belirlemeniz çok önemlidir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda seçebileceğiniz seyahat sigortası teminatları aşağıdaki gibidir. 

 • Kaza Sonucu Vefat: Sigortalının kaza sonucu vefat risklerini bu teminat karşılar. Bu teminatın alınması durumunda lehtara poliçede belirtilen limitler dahilinde tazminat ödenir. 
 • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık: Sigortalının kaza sonucu tam veya kısmi olarak kalıcı sakat kalması hâlinde poliçede belirtilen limitler dahilinde kendisine sakatlığının derecesine göre tazminat ödenir. 
 • Hastalık veya Yaralanma Durumunda Tıbbi Tedavi Giderleri: Sigortalının yurt dışı seyahati sırasında önceden var olan ya da kronik hastalıklar dışındaki bir nedenden dolayı hastalanması veya kaza geçirmesi durumunda oluşan hastane, ameliyat ve tedavi masrafları bu teminat kapsamında karşılanır. 
 • Hastalık veya Yaralanma Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzatılmasına Bağlı Giderler: Sigortalının daimi ikamet ettiği ülke dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, daimi ikamet ülkesi dışında kalış süresinin uzaması, hastalık veya yaralanma sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenirse, otel veya diğer konaklama giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.
 • Acil İlaç Getirilmesi veya Gönderilmesi Giderleri: Sigortalının seyahat ettiği yerde bulunmayan ilaçların ilgili doktor tarafından acil olarak yazılması ve sigortalıya gönderilmesi ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.
 • Tıbbi Merkeze Nakil Giderleri: Sigortalının hastalanması veya yaralanması hâlinde ambulans ve refakatçi doktor giderleri bu teminat kapsamında karşılanır. 
 • Aileden Birinin Hastanenin Bulunduğu Yere Seyahat Giderleri: Sigortalının, hastanede belirli bir süreden fazla kalmasının gerektiği durumlarda ikamet ülkesinde hastanenin bulunduğu yere yapacağı seyahat masrafları ve yurt dışında hastanenin bulunduğu yere yapacağı seyahat masrafları bu teminat kapsamında karşılanır. 
 • Sigortalının Evinde Meydana Gelebilecek Bir Hasar Sebebiyle Eve Geri Dönüş Masrafları: Sigortalının seyahati esnasında evinde meydana gelebilecek hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama sonucunda oturulamaz hâle gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması durumunda, eve geri dönüş masrafları bu teminat kapsamında karşılanır. 
 • Yakın Bir Aile Üyesinin Vefatı Nedeniyle Acil Geri Dönüş Masrafları
 • Yolculuk Süresinde Vefat Hâlinde Cenazenin Yurda Nakli ve Eşlik Edenlerin Geri Dönüş Organizasyonu ve Giderleri
 • Teminat Konusu Tüm Hâller ile ilgili Acil Mesajların Gönderilmesi Giderleri: Sigortalının talebi üzerine yukarıdaki tüm teminatlar kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların gönderilmesi ile ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.
 • Tarifeli Uçuşlarda Gecikmeli Bagajın Tazmini: Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması ve 24 saat içinde bulunamaması halinde havayolu şirketinin kayıp raporu şartı ile acil kişisel ihtiyaçlar bu teminat kapsamında karşılanır.
 • Seyahat Esnasında Kayıp Bagajın Bulunması Hâlinde Sigortalının Evine veya Seyahat için Tasarlanan Varış Yerine Gönderilmesi Giderleri: Sigortalının seyahati esnasında bagajının kaybolması halinde, bagajının bulunmasıyla ilgili yardım ve varış yerine ulaştırılmasıyla ilgili giderler bu teminat kapsamında karşılanır.
 • Genel Bilgi Servisi: Aşağıda belirtilen genel bilgi servisi kapsamındaki seyahat sigortası teminatları sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilir:
  • Seyahat bilgileri,
  • Ulaşım, tarife ve aktarma bilgileri,
  • Büyükelçilik ve konsolosluk bilgileri,
  • Tercüme bürolarının bilgisini verme,
  • Rezervasyon bilgileri,
  • Turistik bilgiler,
  • Yurt dışı seyahatleri esnasında hastalık ve kaza gibi durumlarda acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için nakit avans verilmesi,
  • Vefat, doğal afet, mahkeme tanıklığı çağrısı, önemli bir kaza ve tıbbi müşahede gibi nedenlerle seyahatin iptal hâllerinde iptal masraflarının karşılanması,
  • Seyahat süresince hukuki danışmanlık ihtiyacının organizasyonu,
  • Sigortalının üzerinde bulunan para, çek veya seyahat çekinin üçüncü kişiler tarafından gasp ve hırsızlığının poliçenin teminat limitleri çerçevesinde tazmini,
  • Sigortalının kaza sonucu üçüncü şahıslara verebileceği bedeni veya maddi zararların poliçenin teminat limitleri çerçevesinde karşılanması,
  • Avukat referansı.

Seyahat Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Hâller Nelerdir?

Genel şartlara göre seyahat sigortası kapsamı dışında kalan hâller aşağıdaki gibidir:

 • Suç ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs etmek,
 • Deprem, seylap, yanardağ infilakı ve heyelan,
 • Savaş veya savaş niteliğindeki harekât, ayaklanma, isyan ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar, 
 • Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, kavgalara iştirak, 
 • Tehlikede bulunan malları kurtarmak hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, 
 • Nükleer rizikolar.

Aksine bir sözleşme yoksa aşağıdaki durumlar da seyahat sigortası kapsamı dışındadır:

 • Havada yolcu sıfatı dışında başka bir sıfatla uçuş,
 • Dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan her türlü spor (kayak, patinaj, hokey vb.), cirit oyunu, manitalı binicilik, polo, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
 • Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek, 
 • Açık deniz balıkçılığı ile vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık.

Yürürlük Tarihi: 1 Mart 2006

Sigortanın Kapsamı

MADDE 1 - Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hâli sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, sigortalıya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Sigortanın Süresi

MADDE 2 - Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği  an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.

Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir.

Asistan Kişi/Şirket

MADDE 3 - Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir. Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir.

Poliçe İptali

MADDE 4 - Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alır.

Sunulacak Asgari Teminatlar

MADDE 5 - Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler.

Ani Rahatsızlık ve Hastalıklara İlişkin Tıbbi Tedavi Teminatı

Sigortalının, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dâhilinde öder.

Sigortalının Tedavinin Verilebileceği En Yakın Sağlık Kuruluşuna Seyahati veya Nakli

Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, şirket sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımını sağlar.

Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa şirket sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür.

Sigortalının Taburcu Olduktan Sonra İkametgâh Adresine Nakli

Sigortalının bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgâh adresine dönüş için sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden  doktor tarafından karar verilirse, şirket, sigortalıyı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun belirlediği ve  sigortalının tıbbi durumuna en uygun  nakil aracıyla ikametgâh adresine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.

Vefat Eden Sigortalının Nakli

Sigortalının bu poliçe kapsamında  aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı hâlinde şirket; cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder.

Verilecek Ek Teminatlar

MADDE 6 - Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir.

Prim Ödeme Şekli ve Ödenmemesinin Sonuçları

MADDE 7 - Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.

Genel Koşullar

MADDE 8 - Herhangi bir talep hâlinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile sigortalının tazminat talep hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır.

Bu poliçe kapsamındaki talebi için sigortalı:

 1. Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır.
 2. Durumu şirket ve/veya asistan kişi/şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını alabilmek amacıyla, şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil sağlık kurum ve/veya kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri şirkete iletir. Sigortalı olayı gösteren orijinal belge ve makbuzları şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.
 3. Şirkete hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler,  medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar, vb.) temin eder.

Genel İstisnalar

MADDE 9 - Dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalar bu sigorta kapsamı dışındadır.

 1. Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalının hileli hareketleri,
 2. Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına ve meteor düşmesi gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar,  
 3. Harp veya harp niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 4. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
 5. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
 6. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekâtı,
 7. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hâli müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 8. Sigortalının kasıtlı hareketleri,
 9. Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
 10. Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında,  poliçe başlangıç tarihinden önce var olduğu, yetkili bir doktor tarafından  tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
 11. Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
 12. İntihar veya intihar teşebbüsü,
 13. Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,
 14. Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun her türlü yarış, ralli veya benzeri denemeler, olta balıkçılığı dışında av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dalışlar, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti,
 15. Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,
 16. Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda açıkça mutabakata varılmadığı sürece kayak,
 17. Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motosiklet kullanımı,
 18. Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde suda boğulmalar,

Ancak, bu maddenin b, j, m, n, o, p ve s fıkralarında sayılan durumların özel şartlar ile teminat altına alınması mümkündür.

Birden Çok Sigorta

MADDE 10 - Sigortalı başka sigorta şirketleriyle aynı rizikolara karşı aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi yapacak olursa bunu sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür.

Birden fazla sigorta şirketi söz konusu olduğunda tedavi masrafları sigorta şirketlerince poliçe tanzim önceliğine göre ödenir.

Tebliğ ve İhbarları

MADDE 11 - Sigortalı bildirimlerini sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar.

Sigortacı da bildirimlerini sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son bildirilen adresine aynı surette yapar.

Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Sırların Saklı Tutulması

MADDE 12 - Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılmasından dolayı sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

Yetkili Mahkeme

MADDE 13 - Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının bulunduğu yerde sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgâhının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

Zaman Aşımı

MADDE 14 - Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

Özel Şartlar

MADDE 15 - Sigorta şirketleri bu genel şartlara sigortalı aleyhine olmamak ve teminat kapsamını daraltmamak kaydıyla özel şartlar uygulayabilir.

Yürürlük

MADDE 16 - Bu genel şartlar 01.03.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Kişisel Bilgiler

Seyahat Bilgileri

İletişim Bilgileri

Formu gönderebilmek için yukarıdaki kodu doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu adım sahte form gönderenleri engellemek için konulmuştur.
Bilgileriniz Güvence Altında!
SETUR SİGORTA, bilgilerinizi hiçbir şekilde amacının dışında kullanmamakta, 3. şahıs ve kurumlarla paylaşmamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız'a göz gezdirebilirsiniz.

 

Önceki Sayfa  Ana Sayfa

İş Ortaklarımız

Mapfre Genel Sigorta
Allianz Sigorta
Mapfre Genel Yaşam
Groupama
AXA Sigorta

Sektörel Haberler

Tarım Sigortaları 6 Yılda 8 Kat Büyüdü

TARSİM, 2012 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2012 yılında poliçe ...

Hayat Sigortaları Üretimindeki Gerilemeye Rağmen Sektör Reel Olarak Büyümeyi Sürdürdü

2012’nin ilk 6 ayında toplam prim üretimi 10 milyar 66 milyon lira oldu. Hayat ...

Sektör 3 Yıl Sonra Kaskoda Teknik Kârı Gördü

Hazine Müsteşarlığı, kasko branşında şirketlerin genel olarak daha dikkatli ve ...

Marmaray’a MAPFRE Güvencesi

Marmaray Projesi’nin sinyalizasyon ve ray döşeme işleri MAPFRE GENEL SİGORTA ta...

Allianz’dan Özel Sağlık Sigortalarında Avantajlar

Allianz Sigorta, 1 Haziran itibariyle özel sağlık sigorta poliçelerinde kaçırıl...

Deprem İtalya'nın Kalbini Vurdu

İtalya’nın Emilia Bölgesi’nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin izleri ...

MAPFRE GENEL SİGORTA’dan Gençliğe Yönelik Yeni Bir Ürün

MAPFRE GENEL SİGORTA, sigorta bilincini genç nesillere aşılamak ve gençlerin si...

MAPFRE Sektörün En Kârlı Şirketlerinden

Türkiye’de çok rekabetçi bir piyasa ortamı olduğunu belirten MAPFRE GENEL SİGOR...

MAPFRE GENEL SİGORTA’yla Sağlıkta Daha da Hızlı Hizmet

MAPFRE GENEL SİGORTA, sağlık alanında sigortalılarına sunduğu On-line (Web) Pro...

Hayat Dışında Zararlı Geçen 5 Çeyrekten Sonra Az da Olsa Kâr Geldi

Hayat dışında en son 2010 yılının 9 aylık rakamlarına göre teknik olarak kâr ed...

Doğal Felaketlerin Verdiği Zararlar Pahalıya Patladı

2011 yılında doğal afetlerin ekonomiye zararı 380 milyar dolar oldu. Japonya de...

Allianz Sigorta ile En Mutlu Gününüz Güvence Altında

Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, 2011 yılında geliştirdiği Tür...

Japonya Depreminin Sigortalı Hasarı 17 Milyar Dolar

11 Mart depremi, tsunami ve şiddetli kasırgalar sebebiyle, Japon hayat dışı sig...Facebook Twitter Google+