Telefon: 0216 305 13 13

Anket

En son hangi sigortayı yaptırdınız?

Kasko - %35
Trafik - %40
Sağlık - %12.5
Diğer - %12.5

Toplam Oy: 40

Bu anket için oy kullanımı sona erdi

Online Destek


Online Destek

Sıkça Sorulan Sorular

Genel Konular - Kasko - Trafik - Konut - DASK - BES

Ferdi Kaza - Nakliyat - Mühendislik - Tekne/Deniz Araçları - Tarım

Hırsızlık - Diğer Konular

GENEL KONULAR

Sigorta Nedir?

Sigorta, organize bir sosyal dayanışma sistemidir. Sigorta sistemine dahil olan kişilerin risklerini ortak bir havuzda birleştirmesi ve risk oluştuğunda bu havuzdan zararlarının karşılanması üzerine kurulmuş olan bu sistemde katılımcı ne kadar fazla olursa, risk daha fazla kişi ile paylaşıldığından zarar da doğrusal olarak azalır.

Sigortalı Kimdir?

Sigortaya konu olan teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin gerçekleşmesi hâlinde, meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili olan kişiye sigortalı denir. Genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olmakla birlikte farklı da olabilir. Sigortadan zararı karşılığında tazminat alan kişi sigortalıdır.

Sigorta Ettiren Kimdir?

Sigorta ettiren, sigortayı yaptıran ve bedelini karşılayan kişidir. Riskin bedelini sigorta ettiren öderken, risk gerçekleştiğinde tazminat alacak kişi sigortalıdır.

Poliçe Nedir?

Poliçe, sigorta anlaşmasının yazılı şeklidir. Bu belgenin içeriğinde bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 1. Sigortacı ile Sigortalı/Sigorta Ettirenin ve Varsa Menfaattarın İsmi, Adresi
 2. Sigortanın Konusu
 3. Verilen Teminatlar
 4. Teminat Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
 5. Sigorta Bedeli
 6. Prim Tutarı ve Ödeme Şartları
 7. Tanzim Tarihi

Poliçe, bu bilgiler ile düzenlenerek imzalanır ve sigortalıya "Genel Şartlar" ve varsa "Özel Şartlar" ile birlikte verilir.

Tecditname/Yenileme Nedir?

Sigorta poliçeleri yıllık olarak düzenlenmektedir. Sigortalı yıllık poliçenin bitim tarihinde aynı şirket nezdinde yeni poliçesini yaptırdığında, tecditname yani yenileme poliçesi ismini alır. Sigortalı, sigorta poliçesini aynı sigorta şirketinden yaptırmak zorunda değildir. Prim ve teminatlar doğrultusunda sigortalı istediği sigorta şirketini seçmekte özgürdür.

Kloz Nedir?

Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Prim Nedir?

Sigortacılıkta prim, sigortanın satışını yapan yetkili merci tarafından verilen teminatı satın almak için sigorta ettiren veya sigortalının ödediği sigorta ücretine denir. Prim her sigorta branşına göre farklı riziko şartlarıyla belirlenir. Sigorta primleri branş dışında poliçedeki teminatlar ve kişinin özellik ve ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterirler.

Riziko Nedir?

Riziko, bir kimsenin para ile ölçülebilir menfaatini tehdit eden tehlikedir. Rizikonun gerçekleşme ihtimalinin yüksek veya düşük olması, prim belirlemelerinde en önemli unsurdur. Rizikolar %0 ile %100 arasında bir değerle gerçekleşirler. %0 riski, sigortalı teminat altına almayacaktır; %100 riski de sigortacı teminat altına almayacaktır; riskin bu değerler arasında bir yerlerde oluşacağı öngörülerek, (prim) ücret esasları belirlenmektedir. %100 gerçekleşme durumu kaçınılmaz olmasına rağmen teminat verilen tek konu hayat sigortalarıdır.

Zeyilname Nedir?

Poliçe ve tecditler üzerinde herhangi bir değişiklik, ilave, iptal gibi durumlar olduğunda düzenlenen belgelere zeyilname denir. Yapılan işleme de zeyil denir. Bu belgeler bazen primli, bazen de primsiz olabilir. Örneğin; adres değişikliği zeyilnamesi primsizdir. Primli zeyilnameler ise bazen sigortalıdan prim alınmasına, bazen de prim iadesine yol açabilir. Poliçe konusu malın satışında düzenlenen iptal zeyilnamesi ile sigortalıya prim iadesi yapılır.

Aşkın Sigorta Nedir?

Aşkın sigorta terimi, tazminat poliçelerinde söz konusu olan bir kavramdır. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hâlidir. Sigortanın temel prensibine göre amaç, sigortalının uğradığı maddi kaybın giderilmesi olmakla birlikte, çeşitli nedenlerle sigorta bedeli, sigortalı tarafından gerçek ve makul değerin üzerinde beyan edilmektedir. Ancak, sigorta şirketi, bir tam ziyan durumunda, o malın gerçek değerini ödemek veya ikame etmek durumunda olduğundan, sigortalı, olması gerekenden fazla prim ödemiş olacaktır.

Gerçek Tam Ziyan Ne Demektir?

Sigorta konusu olan şeyin, sigorta teminatı kapsamındaki tehlikelerden birinin gerçekleşmesi sonucu tamamen kullanılamaz ve onarılamaz hâle gelmesi durumudur. Bu durumda, sigorta şirketinin azami sorumluluğu, sigorta poliçesi üzerinde yazan miktar kadardır. Bir binanın yanması veya depremde yıkılması, bir geminin batması gerçek tam ziyan örnekleridir.

Birlikte Sigorta Nedir?

Sigorta konusu olan menfaatin, aynı tehlikelere karşı, aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta şirketi tarafından sigortalanmasıdır. Sigorta şirketleri çeşitli nedenlerden dolayı, sigorta konusu olan şeye birlikte teminat vermektedirler ve bunun başlıca nedeni, sigorta bedelinin, sigorta şirketlerinin mali gücüne ve mevcut kapasitelerine göre çok yüksek olması ve tek başlarına teminat vermeye müsait olmamasıdır.

Tüm Riskler (All Risks) Poliçesi Nedir?

Birçok branşta uygulanan ve sigortalının alabileceği en geniş teminat biçimidir. Teminatın adı Tüm Riskler olmasına rağmen, karşılaşılabilecek bütün tehlikelere karşı koruma sağlayan bir teminat değildir. Bu tip poliçeler, kişilerin artan sigorta ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşturulmuş, nispeten yeni ürünlerdir. Poliçenin, istisnalar bölümünde, hangi tehlikelere karşı koruma sağlamadığı tek tek sayılır ve bu istisnaların dışında kalan tüm tehlikelerin teminat altında olduğu belirtilir. Bu özelliğinden dolayı bu poliçeler, Tüm Riskler (All Risks) poliçesi olarak adlandırılmaktadır.

Menfaattar Kimdir?

Yaşam sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, yaşam kaybı (vefat) rizikosunun gerçekleşmesi hâlinde poliçede belirtilen hakların ödeneceği kişidir. Poliçede menfaattar ismen belirtilmemişse, kanuni varisler menfaattar olarak kabul edilir. (Menfaattar = Lehtar = Alacaklı)

Tenzili Muafiyet Nedir?

Poliçe teminatına giren bir hasarın ödenmesi esnasında hasarın sigortalının üzerinde kalan kısmına muafiyet adı verilir.

Tenzili muafiyet uygulamasında, hasarın muafiyet miktarını aşan kısmı ödenir muafiyet miktarının altında kalan hasarlar ödenmez.

Muafiyet, sigorta poliçesinde sigorta bedelinin bir yüzdesi olarak gösterilebileceği gibi, sayısal bir tutar olarak da ifade edilebilir.

Neden Sigorta Yaptırmalıyım?

Sigorta, ileride ortaya çıkabilecek risklerin şimdiden garanti altına alınmasını sağladığından, hayatın akışı içerisinde zaman zaman ortaya çıkan endişelerinizin büyük bir bölümünü bu yolla giderebilirsiniz.

Sigorta aynı zamanda belli bir birikim yapmayı sağladığından hem maddi olarak, hem de verdiği güven duygusu ile manevi olarak rahatlatan bir sistemdir. Kendinizin, ailenizin ve sevdiklerinizin sağlığını, değerli eşyalarınızı ve sahip olduğunuz tüm varlıkları sigortanın güvencesi altına almanız mümkündür. 

Risk, geleceğe yönelik bir kavramdır ve gelecek de belirsizliklerle dolu olduğundan, zarar veya kayıp durumuna yol açacak bir olayın meydana gelme olasılığı her zaman mevcuttur. Tek başına bu sebep bile sigorta yaptırmak için yeterlidir.

Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Sigorta yaptırırken doğru ve tam bilgi verin.
 • Poliçenizi mutlaka okuyun.
 • Sigorta genel şartlarını inceleyin.
 • Sigorta teminatının kapsamını tam olarak öğrenin.
 • Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları iyice inceleyin.
 • Aklınıza takılan her konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişilere sorun.
 • Poliçenizin ücretini mutlaka ödeyin.
 • Poliçenizde varsa muafiyet/müşterek sigorta uygulamasını kontrol edin.

Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Neler Yapılabilir?

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda eğer sigorta şirketi tahkim sistemine üye ise Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilirsiniz.

Sigortaya Konu Olan Değer Enflasyona Karşı Değer Kaybeder mi?

Birçok sigorta ürününde enflasyon değer kaybı için ek seçenekler sunulmaktadır.

Siteniz Üzerinden Sigorta Teklifi Almak Ücretli midir?

Hayır, sitemiz üzerindeki tüm hizmetlerimiz ücretsizdir.

Yaptığınız Teklifleri Cazip Bulmazsam Ne Olur?

Bu konuda herhangi bir mesuliyetiniz yoktur. Dilediğiniz gibi davranabilirsiniz.

KASKO

Kasko Değer Listesi Hangi Tarihten Beri Yayımlanmaktadır ve Yayımlanma Amacı Nedir?

Kasko değer listesi Aralık 1987’den beri motorlu kara taşıtları sigortalılarının kasko poliçelerinin düzenlenmesinde yardımcı olmak amacıyla yayımlanmaktadır.

Aracıma Sonradan İlave Ettirdiğim Alüminyum Jant, Radyo Teyp, Klima Gibi Aksesuarlar Bu Listedeki Değerlere Dahil midir?

Araçlara sonradan ilave edilmiş aksesuarlar listedeki değerlere dahil olmayıp, bunların bedelleri sigortacı ile sigortalı arasında mutabık kalınarak belirlenir.

Araç, Başka Bir Taşıtla Taşınırken Hasar Meydana Gelirse, Kasko Sigortası Hasarı Karşılar mı?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Aracın Çekilmesi Esnasında Oluşan Hasarlar, Kasko Sigortasına Dahil midir?

Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir.

Sigortalı, Sigorta Şirketini Değiştirdiği Zaman Hasarsızlık İndirimi Kaybolur mu?

Sigortalı, sigorta şirketini değiştirdiği zaman hasarsızlık indirimi kaybolmaz. TRAMER kayıtlarından kişinin hasarsızlığı sorgulanır ve hak edilmiş indirim verilir.

Kaskoda Teklif Oluştururken Hasarsızlık Geçmişimi Göz Önünde Bulunduruyor musunuz?

Karşılaştırma sırasında paylaşmış olduğunuz bilgiler ışığında sigorta şirketleri ve TRAMER uygulamalarından bütün geçmiş bilgilerinize ulaşılabilmektedir. Bu bilgilere dayanarak hasarsızlık geçmişiniz de teklif oluşturulurken dikkate alınmaktadır.

Sigortalı Araç Değişikliği Yaptığı Zaman Mevcut Hasarsızlık İndiriminden Yararlanabilir mi?

Sigortalı araç değişikliği yaptığı zaman mevcut hasarsızlık oranı devam eder.

Hasarsızlık İndirimine Hak Kazanmış Bir Aracın Sigorta Yenilemesinin Başka Şirkete Yaptırılması Durumunda Hasarsızlık İndirimi Devam Eder mi?

Önceki poliçede hasarsızlığa hak kazandığına ilişkin bir belgenin, önceki sigorta şirketi tarafından yeni sigortayı yapacak olan şirkete intikal ettirilmesiyle, hasarsızlık indirimi devam eder. Hasarsızlık indirim hakkının kaybolmaması için sigortaya ara verilmemesi esastır.

Araç, Noter Satışı Olmaksızın, El Senedi ile Satılmış ve Alan Kişi Kazaya Karışmış İse, Satan Açısından Sorumluluk Söz Konusu Olur mu?

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Aracımın TRAMER’de Kaydı Yok, Ne Yapmalıyım?

TRAMER’de kaydı bulunmayan araçlar internet üzerinden sigortalanamamaktadır.

Aracımın Plakası Belli Değil Ancak Poliçe Düzenletmek İstiyorum. Ne Yapabilirim?

Geçici plaka üzerinden işlem yapılabilmektedir.

Hasarlı Aracımı Bir Başkası Benim Adıma Anlaşmalı Servise Bırakabilir mi?

Hasarlı araç, sigortalı adına bir başkası tarafından anlaşmalı servise teslim edilebilir.

TRAFİK

Kendi Aracımın Trafik Sigortası, Arabamın Hasarını Karşılar mı?

Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Aracın Kayıtlı Olduğu İl Trafik Sigortası Primini Etkiler mi?

Evet, etkiler. Araç işletenlerine kayıtlı oldukları illere göre Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi yapılır.

Motorlu Aracın Kazaya Karışıp Karışmaması Trafik Sigortasının Primini Etkiler mi?

Evet, etkiler. Sigorta şirketleri Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar.

Ticari Taksilerin Trafik Sigortası Primi Neden Otomobiller İçin Belirlenen Primden Çok Daha Yüksektir?

Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kazaya sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek tespit edilir.

Trafik Sigortasının Primleri Taksitlendirilebilir mi?

Sigorta şirketleri, Trafik sigortasının primini peşin tahsil ederler. Sigorta primi ödenmeden teminat başlamaz.

Ruhsat Sahibi Olarak Birden Çok Kişi Gözüküyor İse Ne Yapılması Gerekir?

Poliçe ruhsat sahibi gözüken herhangi bir kişi üzerine düzenlenir, diğer kişiler ise poliçe üzerine açıklama kısmında yazılabilir.

Trafik Sigortası, Poliçe Vadesinden Sonra Yaptırılırsa Hasarsızlık İndirim Hakkı Kaybolur mu?

Hasarsızlık indirimi devam eder. Ancak, poliçe bitiş tarihinden itibaren her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50’dir.

Trafik Sigortasında Tazminat Kaç Gün İçerisinde Ödenir?

Trafik sigortasında tazminat, gerekli belgelerin sigortacının merkezine veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.

Trafik Kazasında Zarar Görenler Kazaya Neden Olan Kişiye Taleplerini Ne Kadar Sürede Yapmalıdır?

Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükârda kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

Aracın Çektiği Römork, Yarı Römork veya Çektiği Başka Bir Aracın Neden Olduğu Zararlar, Çeken Aracın Trafik Sigortasından Karşılanır mı?

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekir.

KONUT

Konut Paket Sigortam Apartmandaki Ortak Kullanım Alanlarını da Kapsar mı?

Sigortacıya bildirmeniz hâlinde konut paket poliçenize apartmanda hissenize düşen ortak alan da dahil edilebilir.

Konut Poliçesi Alırken Binanın Bedelini Nasıl Belirlemeliyim?

Konut poliçesinde bina bedelini saptarken yapılması gereken, binanın arsa değerini dışarıda bırakarak binanın yeniden inşa edilmesinin güncel maliyetini belirlemektir. Çünkü hasar anında ödenecek olan tutar bu bedeli aşamaz. Sigortacılığın temel prensiplerinden biri uğranılan zararın ikame edilmesi, sigortalıyı kâra geçirici bir tazminat ödemesi yapılmamasıdır. Bu prensip ışığında sigortalı binada meydana gelen bir hasarla binanın tamamen yıkılması durumunda dahi, arsa değerinde bir kayıp olmayacağı için, ödenecek tazminat binanın o arsa üzerine yeniden inşa edilmesinin maliyetidir.

Tam ve Yığma Kâgir Yapılar Arasındaki Fark Nedir?

Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış binalar tam kâgir olarak tanımlanırken; taşıyıcı kolonları olmayan, dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla, briket gibi yanmaz malzeme ile inşa edilen binalar yığma kâgir yapı olarak tanımlanır.

Musluğun Açık Unutulması Sonucu Konutta Gerçekleşen Zararlar Poliçede Hangi Teminatla Karşılanır?

Dahili su teminatı ile.

DASK

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmak İçin Gerekli Belge ve Bilgiler Nelerdir?

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa numarası), inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü ve mekânın kullanım şekli.

Hasar Olduğunda Hangi Poliçeden Ödeme Yapılır?

Sigortalının hem zorunlu deprem sigortası hem de kendi isteğiyle düzenlenmiş deprem teminatı içeren bir sigortası varsa hasar öncelikle zorunlu deprem sigortasından ödenir. Kalan miktar ise isteğe bağlı olarak düzenlenmiş olan sigortanın deprem ek teminatından karşılanır.

Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesinde Muafiyet Uygulanır mı?

Zorunlu deprem sigortasında her bir hasar için %2 muafiyet uygulanır. Her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Bağımsız Bölümün Alanı Nasıl Hesaplanır?

Bağımsız bölüm hesaplaması yapılırken emlak vergi beyannamesinde yer alan brüt m² esas alınır.

Bağımsız Bölümlerin Tamamı Belirli Bir Süre Sonra Ayrı Ayrı Bürolara vb. Dönüşmüş İse Bu Durum Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Dahil midir?

Bina mesken olarak inşa edilmiş ise kullanımının daha sonra değişmesi mesken statüsünü değiştirmez ve bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortası kapsamında yer alır.

Bina Ortak Alanları Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamına Dahil midir?

Bina ortak alanları zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir ancak güvenli bir yaşam için bina yönetimleri zorunlu deprem sigortası yaptırmalıdır.

Sadece Arsa Tapusu Olan Konutlar DASK Kapsamına Girer mi?

Bağımsız mülkiyete konu olup olmadığına veya kat irtifakının tesis edilip edilmediğine bakılmaksızın tapu kaydında arsa veya tarla vasfı ile kayıtlı bulunan mesken olarak inşa edilmiş binalar 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği zorunlu deprem sigortası kapsamına dahildir. Bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortasında Tazminat Hakkının Eksilmesi Hâli Olabilir mi?

Binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan veya buna imkân veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya arttığının tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.

BES

Bireysel Emeklilik Sistemine Katılım Zorunlu mudur?

Hayır. Sistem gönüllü katılım esasına dayanmaktadır.

Sisteme Katılabilmek İçin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Olmak ya da Çalışıyor Olmak Gerekli mi?

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip herkes, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olsa da, olmasa da sisteme katılabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemine Katıldıktan Sonra Sosyal Güvenlik Kurumunda Bulunan Haklarım Geçerliliğini Kaybeder mi?

Hayır. Sosyal Güvenlik Kurumundaki haklar devam edecektir. Bu arada bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödenip ikinci bir emeklilik geliri elde edilebilecektir.

Bireysel Emeklilik Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumundaki Gibi Sağlık vb. Hizmetler de Sunuyor mu?

Bireysel emeklilik sistemi; birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumundaki gibi sağlık vb. hizmetler sunmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumundaki Emeklilik Haklarımı Bireysel Emeklilik Hesabıma Aktarabilir miyim?

Katılımcıların bireysel emeklilik sistemi içinde yer aldıkları süreyle, sosyal güvenlik sisteminde geçen sürenin ilişkisi bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumundaki emeklilik hakları, bireysel emeklilik hesabına aktarılamaz.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Vefat Teminatı Var mıdır?

Hayır, BES'te vefat teminatı bulunmamaktadır. Katılımcının sözleşme süresi içinde vefat etmesi durumunda, sistemdeki tüm birikimler sözleşme üzerinde katılımcının tercih ettiği lehtarlara ya da kanuni varislerine ödenir.

Giriş Aidatı Tutarı Neye Göre Belirlenmektedir?

BES giriş aidatı, bireysel emeklilik sözleşmesinin imzalandığı tarihte geçerli, aylık brüt asgari tutarın yarısını geçmeyecek şekilde bireysel emeklilik sisteminin temsilcisi olan şirketler tarafından belirlenir. Giriş aidatı hesaplama, BES planının özelliklerine ve prim tutarlarına göre değişiklik göstermektedir.

Ödeme şekli, peşin, aylık, üç aylık ya da altı aylık şekilde planlanabilir. Bazı şirketler 3-5 yıla kadar giriş aidatı ödemesinin tamamını veya bir kısmını erteleyebilmektedirler.

Bireysel emeklilik sistemi, katılımcılarına şirket değişikliği hakkı vermektedir. Giriş aidatı ödemesini yapmış bir katılımcı, başka bir şirkete aktarım yaparken bu ödemeyi yeniden yapmaz.

BES'te Ödeme Tutarları Nasıl Belirleniyor?

Bireysel emeklilik sistemi uzun soluklu ve en risksiz yatırım aracıdır. Bu nedenle prim ödemelerinin kişiyi çok zorlamayacağı, ilk krizde BES planının iptaline neden olmayacak bir tutar olması; ancak gerçekten emeklilik zamanı geldiğinde de bugünkü yaşam standardını sağlaması gereklidir. Bu iki durum göz önünde tutularak kişinin ortalama gelir seviyesinin en az %10’unu bireysel emeklilik prim ödemesi için ayırması tavsiye edilmektedir. Bu da aylık 2000 TL’lik net bir gelir için 200 TL prime denk gelmektedir. 

Emeklilik şirketleri, asgari katkı paylarını belirlerken, hedefledikleri kitlenin finansal yapısı ve fon işletim giderlerini göz önünde bulundurarak bir tutar belirlerler. Asgari katkı payının üzerindeki ödemeler tamamen katılımcının gelir seviyesi ile ilişkilidir.

FERDİ KAZA

Ferdi Kaza Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenir?

İnsan hayatının değerini veya organların yitirilmesi sonucu, maddi kayıpları belirlemek mümkün olmasa da, teminat limiti belirlemek gerekir. Sigorta teminat limitinin belirlenmesinde meslek, yaş gibi bazı özellikler dikkate alınır. Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir.

Ferdi Kaza Sigortası Sadece Türkiye Sınırları İçerisinde mi Geçerlidir?

Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir.

Ferdi Kaza Poliçelerinde, Hangi Süreyle Hizmet Alınabilir?

Poliçeler genellikle yıllık olmakla birlikte bir yıldan kısa süreli de olabilmektedirler.

Ferdi Kaza Sigortasında Vergi Avantajı Var mıdır?

Ücretli çalışıyorsanız ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece, aylık ücretinizin %5'ine ve yıllık olarak asgari ücret tutarı kadar ödeyeceğiniz sigorta primleriniz, bulunduğunuz vergi dilimine göre, size kazanç sağlayacaktır.

Vefat Tazminatı Kimlere Ödenir?

Sigorta tazminatı, poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

NAKLİYAT

Nakliyat Sigortalarının Yaptırılması Bir Zorunluluk mudur?

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk hâline getirmiştir.

Kimler Nakliyat Sigortasından Yararlanabilir?

 • Üretim Yapan Firmalar
 • Uluslararası Firmalar
 • Dış Ticaret Firmaları
 • Yurt İçi Nakliyat Yapan Firmalar
 • Lojistik Şirketleri
 • Bitmiş Ürün Satan Firmalar

Emtia Nakliyat Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?

 • Malın Cinsi, Ambalajı, Taşıma Biçimi
 • Sefer
 • Taşıma Aracı
 • Teminatın Kapsamı

Avarya Nedir?

Avarya terimi gemi ve yükün uğradığı olağan dışı zarar-ziyan ile sefer esnasında yapılan olağanüstü masrafları ifade eder. İki tür avarya vardır:

Müşterek Avarya: Ortak bir deniz seferine çıkmış olan gemi ve içindeki yükü tehdit eden bir tehlikeden, onları korumak amacıyla, makul ve mantıklı olarak bile bile yapılan olağanüstü fedakârlık ve olağanüstü masraflarla gemi veya yükün tamamen veya kısmen kurtulmuş olmaları hâlinde müşterek avarya gerçekleşmiş olur.

Su alan bir gemide kaptanın yükün bir kısmını denize attırması, fırtınaya yakalanan bir geminin batmaktan kurtulmak için, kasıtlı olarak karaya oturtulması veya makineleri arızalanan bir geminin yola devam etmeyip bir barınma limanına girmesi ve burada bir takım masraflar yapması değişik müşterek avarya örnekleridir.

Hususi Avarya: Müşterek avarya dışında kalan ve bir kaza sonucu doğan kısmi zarar ve masraflardır. Bu durumda herkes (gemi sahibi, yük sahibi vs.) kendi zararını kendi çeker, paylaşma söz konusu değildir. Hususi avaryayı müşterek avaryadan ayıran en önemli iki özellik bilerek yapılmaması ve paylaşımın söz konusu olmamasıdır.

Geminin karinesinde oturma sonucu oluşan veya yükte yangın sonucu ortaya çıkan kısmi hasarlar hususi avarya örnekleridir.

Tehlike Limanı Terimi Ne İfade Eder?

Yükün son varma limanından önce daha öteye taşınamama sorunu ile karşı karşıya kaldığı limandır.

Denize Mal Atılması Terimi Ne İfade Eder?

Yükün bir tehlike hâlinde bilerek denize atılmasıdır.

MÜHENDİSLİK

Mühendislik Sigortalarında Hasar Gerçekleştikten Sonra Sigorta Biter mi?

Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar hâlinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

Montaj Sigortası, Poliçe Vade Bitiminden Önce İptal Edilebilir mi?

Sigorta ettiren fesih hakkını istediği zaman kullanabilir. Fesih posta veya notere verildiği tarihten 15 gün sonra öğleyin saat 12.00’de geçerli olur.

Büro, Atölye ve/veya Fabrikadaki Elektronik Cihazlar İçin Elektronik Cihaz Sigorta Teminatı Aldıktan Sonra Ayrıca Demirbaş Olarak Yangın Ek Teminatının Alınması Gerekli midir?

Elektronik cihaz sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de teminat kapsamına dahildir. Ayrıca yangın ek teminatının alınmasına gerek yoktur.

Garanti Kapsamındaki Elektronik Cihazlara ve/veya Makinelere Teminat Alınması Gerekir mi?

Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar. Kullanıcının vereceği hasarlar ile yangın, hırsızlık, doğal afetler vb. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için elektronik cihaz sigortası, makineler için yangın ve makine kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

TEKNE-DENİZ ARAÇLARI

Teknemi Neden Sigortalatmalıyım?

Tekneler, hem deniz hem de karada iken birçok fiziki risk altındadır. Bu risklerden bazıları; deniz tehlikeleri, yangın, korsanlık, deprem, infilak, kazanların patlaması, şaftların kırılması, kötü niyetli hareketler, gemi veya botların tamamen çalınması olabilir. Bu ve buna benzer riskler karşısında teknenizi sigorta teminatsız bırakmamalısınız.

Tekne Sigortası Yaptırmam Kanuni Olarak Bir Zorunluluk mu? Yaptırmasam Herhangi Bir Ceza ile Karşılaşabilir miyim?

Tekne sigortası yaptırmak kanuni bir zorunluluk değildir. Herhangi bir cezai yaptırımı yoktur. Ancak sigorta yaptırmadığınız durumda tekneniz birçok risk altında korumasız durumda kalacaktır.

Tekne Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?

 • Teknenin Cinsi
 • Teknenin Sigorta Bedeli
 • Teknenin Yaşı ve Tonajı
 • Teminat Kapsamı
 • Teknenin Sefer Sahası ve Faaliyet Alanı

Tekne Bedeli Nasıl Belirleniyor?

Teknenizi satın aldığınız bedel baz alınıp, rayiç bedeller de göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Teknemi Oldukça Güvenli Bir Marinada Tutuyorum, Yine de Sigorta Yaptırmam Gerekir mi?

Tekne sigortaları hem deniz hem de karadaki riskleri kapsamaktadır. Herhangi bir marinada bulunan bir tekne de birçok tehlike ile karşı karşıyadır. Örneğin, aynı marinada bulunan başka bir teknede meydana gelecek bir yangın neticesinde sizin tekneniz de zarar görebilir. Dolayısı ile marinada olsa bile, teknenizi sigorta yaptırmanızı önermekteyiz.

TARIM

Sera Sigortası Teminatına Don, Sel ve Su Baskını, Fırtına ve Deprem Gibi Doğal Afetlerin Neden Olduğu Hasarlar Girer mi?

Ek sözleşme yapılmak suretiyle bu genel şartlara ilişik klozlar dahilinde teminat kapsamı içine alınabilirler.

Sigortalı Olan Sera Satıldığında Sigorta Devam Eder mi?

Sözleşme süresi içinde, sigortalı sera veya içindeki ürünlerin menfaat sahibinin değişmesi hâlinde, sözleşme hüküm ifade etmeye devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik hâlinde, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Dolu Sigortası Primleri Belirlenirken Bölge Farkı Gözetilir mi?

Prim fiyatları, meteorolojik kayıtlar ile belirlenen dolu tehlike bölgelerine göre ve ürünlerin doluya karşı hassasiyet derecelerine göre tespit edilir.

Sigortalı Hayvanların Mülkiyetinde Bir Değişiklik Olduğu Takdirde, Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Sözleşmesi Bozulur mu?

Sigortalı hayvanların mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta sözleşmesi bozulmuş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Sigorta Yaptırdıktan Sonra Sigortalı Alanda Herhangi Bir Değişiklik Yaparsam, Sigortacıma Bildirmek Zorunda mıyım?

Aynı veya başka bir ürünün yeni ekimi, sigortacıya bildirilmediği sürece, teminat, sigorta konusu yerde yeni ekimi yapılan ürün için devam etmez.

HIRSIZLIK

Sigortalı Malların Mülkiyetinde Bir Değişiklik Olduğunda Hırsızlık Sigortası Devam Eder mi?

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin veya zilyetlik durumunun değişmesi hâlinde (vefat hâli hariç) sigorta sözleşmesi geçersiz olur. Poliçenin iptalinin geçerli olduğu tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve geri kalan süreye ait prim yeni hak sahibine verilir.

Vefat hâlinde ise yeni hak sahibi sigortayı öğrendiğinde durumu sigortacıya 15 gün içinde bildirmelidir.

Hırsızlık Sonucu Meydana Gelen Hasarın Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

Çalınan sigortalı değerlerin bulunması için ilgili makamların yapacağı araştırmalar 30 gün içinde sonuçlanmadığı takdirde ilgili makamdan sigortalı değerlerin bulunamadığına dair yazılı beyanın alınmasını takiben ödeme yapılır. Bununla birlikte sigortacı, belirlenen tazminatı, rizikonun gerçekleştiğini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde ödemek zorundadır.

Hırsızlık Sonucu Meydan Gelen Hasar Ödendikten Sonra Çalınan Mallar Kısmen veya Tamamen Bulunursa Ne Yapılmalıdır?

Sigortalı bu durumu sigortacıya bildirmek zorundadır. Sigortalı, bulunan şeyin değerini ödeyerek ya geri alır, ya da bulunan şeylerin mülkiyetini sigortacıya devreder.

Geri alınma durumunda, bulunan şeylerde çalınma dolayısıyla bir kıymet eksilmesi meydana gelmişse, sigortacı bu zararı ödemek zorundadır.

DİĞER KONULAR

Sağlık Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Aksi takdirde ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir. Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi ve de bunun avantajlarının, dezavantajlarının öğrenilmesi gerekmektedir. Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve de sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.

Hayat Sigortasında Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehtar Ne Anlama Gelmektedir?

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde kural olarak tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denmektedir.

Risk Ağırlıklı Hayat Sigortalarında Prim Nasıl Hesaplanmaktadır?

Hayat sigortası primleri yaşa göre belirlenmektedir. Sigorta şirketine göre meslek ve cinsiyetin de dikkate alındığı prim tabloları bulunmaktadır. Seçilen teminat tutarları da dikkate alınarak prim hesaplanmaktadır.

Yurt Dışı Seyahatim Sırasında Tarifeli Uçuşlarda Bavulumun Kaybolması Sonucunda Ortaya Çıkan Masraflarımı Seyahat Sigorta Poliçem Karşılar mı?

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, seyahat edilen ilgili yere ulaşıldığı andan itibaren 24 saat içinde bulunamaması hâlinde ilgili havayolu şirketinin kayıp raporu tutması şartı ile acil kişisel ihtiyaçlar karşılanır.

Çok Sık Seyahat Ediyorum, Seyahat Poliçesinden Yıllık Olarak Faydalanabilir miyim?

Poliçeniz haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak düzenlenebilir. Fakat şu nokta önemlidir. Bu sigorta en fazla birbirini izleyen 92 gün süren seyahatler için geçerlidir. T.C. sınırları içerisine giriş yapılmadan 92 günü aşan seyahatlerde teminatlar geçersiz olur.

Yangın Poliçesinde Prim Nasıl Tespit Edilir? Her Şirket Farklı Fiyat Verebilir mi?

Yangın poliçesinde prim tutarı, sigorta şirketlerince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde serbestçe belirlenmektedir. Ev veya işyerlerini yangın ve yangın ek teminatları ile güvence altına alan poliçelerde prim tutarı, sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına ve satın alınan teminatların kapsamına bağlı olarak şirketten şirkete göre değişebilir.

Antika, Tablo, Koleksiyon, Değerli Halı Gibi Özelliği Olan Varlıklar Yangın Sigortası Teminatına Dahil Edilebilir mi?

Sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile teminata alınabilirler.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortasında Kapasitesinin Üzerinde Kişinin Binmesi Sonucu Meydana Gelen Hasarlar Karşılanır mı?

Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde taşıma kapasitesinin aşılması sebebiyle meydan gelen zarar ve ziyanlar teminat dışında kalmaktadır.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortasında Üçüncü Şahıs Sayılmayanlar Kimlerdir?

Sigortalı gerçek kişiye bir hizmet veya vekâlet ilişkisi ile bağlı olanlar, aile efradı (sigortalının eşi, evlat edindikleri, sigortalıyı evlat edinenler, sigortalı ile birlikte oturmaları hâlinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları, sigortalının eşinin usul ve füruu ile kardeşleri) ile sigortalı tüzel kişinin sınırsız sorumlu ortakları ve yetkili kişileri, üçüncü şahıs sayılmamaktadırlar.

İşçi Çalıştığı Yerde Meslek Hastalığına Yakalanırsa, İşveren Mali Sorumluluk Sigortasından Faydalanabilir mi?

Meslek hastalığı standart teminatların dışındadır, ek teminatla poliçeye dahil edilebilmektedir.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Mecburi Bir Sigorta mıdır?

İşveren mali sorumluluk sigortası isteğe bağlı bir sigortadır, zorunlu değildir.

Tüp Gaz Bayisinde Gerçekleşen Patlama Sonucu Komşu Binada Meydana Gelen Hasarı, Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Karşılar mı?

Likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlar bu sigortadan karşılanacaktır. Ancak kullanım haricinde satılmak üzere yetkili bayilerde bulunan tüplerin infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlar tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasından karşılanacaktır.

 

Önceki Sayfa  Ana Sayfa

İş Ortaklarımız

Mapfre Genel Sigorta
Allianz Sigorta
Mapfre Genel Yaşam
Groupama
AXA Sigorta

Sektörel Haberler

Tarım Sigortaları 6 Yılda 8 Kat Büyüdü

TARSİM, 2012 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2012 yılında poliçe ...

Hayat Sigortaları Üretimindeki Gerilemeye Rağmen Sektör Reel Olarak Büyümeyi Sürdürdü

2012’nin ilk 6 ayında toplam prim üretimi 10 milyar 66 milyon lira oldu. Hayat ...

Sektör 3 Yıl Sonra Kaskoda Teknik Kârı Gördü

Hazine Müsteşarlığı, kasko branşında şirketlerin genel olarak daha dikkatli ve ...

Marmaray’a MAPFRE Güvencesi

Marmaray Projesi’nin sinyalizasyon ve ray döşeme işleri MAPFRE GENEL SİGORTA ta...

Allianz’dan Özel Sağlık Sigortalarında Avantajlar

Allianz Sigorta, 1 Haziran itibariyle özel sağlık sigorta poliçelerinde kaçırıl...

Deprem İtalya'nın Kalbini Vurdu

İtalya’nın Emilia Bölgesi’nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin izleri ...

MAPFRE GENEL SİGORTA’dan Gençliğe Yönelik Yeni Bir Ürün

MAPFRE GENEL SİGORTA, sigorta bilincini genç nesillere aşılamak ve gençlerin si...

MAPFRE Sektörün En Kârlı Şirketlerinden

Türkiye’de çok rekabetçi bir piyasa ortamı olduğunu belirten MAPFRE GENEL SİGOR...

MAPFRE GENEL SİGORTA’yla Sağlıkta Daha da Hızlı Hizmet

MAPFRE GENEL SİGORTA, sağlık alanında sigortalılarına sunduğu On-line (Web) Pro...

Hayat Dışında Zararlı Geçen 5 Çeyrekten Sonra Az da Olsa Kâr Geldi

Hayat dışında en son 2010 yılının 9 aylık rakamlarına göre teknik olarak kâr ed...

Doğal Felaketlerin Verdiği Zararlar Pahalıya Patladı

2011 yılında doğal afetlerin ekonomiye zararı 380 milyar dolar oldu. Japonya de...

Allianz Sigorta ile En Mutlu Gününüz Güvence Altında

Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, 2011 yılında geliştirdiği Tür...

Japonya Depreminin Sigortalı Hasarı 17 Milyar Dolar

11 Mart depremi, tsunami ve şiddetli kasırgalar sebebiyle, Japon hayat dışı sig...Facebook Twitter Google+